Álláshirdetés - Kiemelt szakügyintéző

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály Beruházás Szervezési Iroda kiemelt szakügyintéző munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban

 

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

 

A munkavégzés helye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A Hszt. rendelkezései az irányadók. 

 

Az illetmény a Hszt. 12. mellékletben meghatározott felsőfokú munkaköri osztály „E” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra. 

 

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához, kifogástalan életvitel ellenőrzéshez való hozzájáruláshoz kötött.

 

Ellátandó feladatok:

 • beszerzési, közbeszerzési eljárások előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátása.
 • eljárások előkészítésével kapcsolatos dokumentumok összeállítása.
 • szakmai együttműködés a belső szervezeti egységekkel, szervezeti egységek közötti levelezés.
 • bírálóbizottság munkájának koordinálása.
 • egyéb beszerzési, közbeszerzési dokumentumok összeállítása,
 • kapcsolattartás a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval, munkájának koordinálása,
 • az eljárásokkal összefüggő dokumentálási, engedélyeztetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellátása

 

A jelentkezés feltétele:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • felsőfokú végzettség (jogi, pénzügyi, közgazdasági),
 • egészségi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés,
 • hazai és/vagy uniós pályázati projektek beszerzéseinek/közbeszerzéseinek lebonyolításában szerzett tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent: 

 • MS Office programok felhasználói szintű ismerete,
 • EMIR és EKR rendszer ismerete,
 • angol nyelvtudás,
 • megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség.

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. június 30.

 

A felvétellel kapcsolatosan további információt Bojtos Andrea kiemelt szakügyintéző nyújt, az naqern.obwgbf@xngirq.tbi.uh e-mail címen.

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikus úton az naqern.obwgbf@xngirq.tbi.uh  e-mail címen keresztül.

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. 

 

A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint (amennyiben jelenleg nem rendvédelmi szerv személyi állományának a tagja) a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

 

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján. 

 

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.