Álláshirdetés - Kiemelt szakügyintéző

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály Projektelszámolási Osztály kiemelt szakügyintéző munkakör betöltésére

Foglalkoztatás:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban

 

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

 

A munkavégzés helye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a Hszt. 12. mellékletben meghatározott felsőfokú munkaköri osztály „E” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra. 

 

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához, kifogástalan életvitel ellenőrzéshez való hozzájáruláshoz kötött.

 

Ellátandó feladatok:

 • európai uniós és nemzetközi projektekkel kapcsolatos pénzügyi és költségvetési feladatok ellátása, támogatási előleghez és megtérített támogatásokhoz kötődő előirányzat-módosítások elkészítése;
 • a projektekhez kapcsolódó szerződések, kötelezettségvállalások, számlák számviteli integrált rendszer keretében történő analitikus nyilvántartása, feldolgozása, átutalások előkészítése, likviditási terv elkészítése, adatszolgáltatások teljesítése;
 • a projektek időközi és záró pénzügyi beszámolóinak összeállítása, kifizetési igénylések Elektronikus Pályázói Tájékoztató Felületen történő rögzítése;
 • a projektekhez kapcsolódó előirányzati maradvány összegszerűségének megállapítása, a kötelezettségvállalások és azok pénzügyi teljesítése alapján;
 • elemzések, kimutatások, jelentések, előterjesztések készítése, nyilvántartások, analitikák vezetése;
 • külső és belső partnerekkel folyamatos kapcsolattartás, levelezések, egyeztetések, szakmai kérdésekre vonatkozó válaszlevelek előkészítése, állásfoglalások kialakítása.

 

 A jelentkezés feltétele: 

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • egészségi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés,
 • felsőfokú szakirányú végzettség, (pénzügyi, közgazdasági),
 • hazai és/vagy uniós pályázati projektek pénzügyi lebonyolításában szerzett igazolható tapasztalat.

 

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent: 

 • KGR Forrás NET program felhasználói szintű ismerete,
 • MS Office programok felhasználói szintű ismerete,
 • Elektronikus Pályázói Tájékoztató Felület (EPTK),
 • angol nyelvtudás,
 • megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség.

 

 A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások 

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul.

 

 A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. június 30.

 

A felvétellel kapcsolatosan további információt Kozma Ivett nyújt, az virgg.xbmzn@xngirq.tbi.uh e-mail címen.

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

 

Elektronikus úton az virgg.xbmzn@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül.

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. 

 

A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint (amennyiben jelenleg nem rendvédelmi szerv személyi állományának a tagja) a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

 

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően alkalmas minősítésű egészségi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján. 

 

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.