Álláshirdetés - Kiemelt főelőadó

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály Ingatlangazdálkodási Osztály kiemelt főelőadó beosztás betöltésére.

Foglalkoztatás:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján hivatásos szolgálati jogviszonyban.

 

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

 

A munkavégzés helye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A Hszt. rendelkezései az irányadók. 

 

Az illetmény a Hszt. 6. mellékletben meghatározott tiszti beosztási osztály „D” besorolási kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra. A hivatásos beosztás betöltése vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához, illetve kifogástalan életvitel ellenőrzéshez való hozzájáruláshoz kötött.

 

Ellátandó feladatok: 

 • a BM OKF vagyonkezelésében lévő ingatlanok vagyonkezelői tevékenységben való részvétel, döntésre előkészítés, véleményezés, az ingatlanok építésével, felújításával kapcsolatos anyagok, szerződések, az ingatlanok építésével, felújításával kapcsolatos anyagok, szerződések előkészítése, véleményezése.
 • a BM OKF saját hatáskörében, európai uniós pályázataiban elvégzésre kerülő beruházások és felújítások felügyelete, a kapcsolódó felügyeleti ellenőrzési feladatok biztosítása, a szükséges megrendelések, szerződések előkészítése, felügyelete, ellenőrzése, illetőleg azok teljesülésének igazolása.
 • elemzések, kimutatások, jelentések, előterjesztések készítése, nyilvántartások vezetése.
 • külső és belső partnerekkel folyamatos kapcsolattartás, levelezések, egyeztetések, szakmai kérdésekre vonatkozó válaszlevelek előkészítése, állásfoglalások kialakítása.

 

A jelentkezés feltétele:

 • magyar állampolgárság, 
 • cselekvőképesség,
 • állandó belföldi lakhely
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel
 • egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés
 • felsőfokú szakirányú végzettség (építészmérnök, építőmérnök, épületgépész, épületvillamos-mérnök, településmérnök, szakirányú műszaki menedzser),
 • építési beruházások, felújítások lebonyolításában szerzett igazolható tapasztalat,
 • MS Office programok felhasználói szintű ismerete.

 

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:

 • műszaki ellenőri tapasztalat,
 • tervezői tapasztalat,
 • energetikusi tapasztalat,
 • projektek végrehajtásában szerzett tapasztalat,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség.

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul.

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. június 30.

 

A felvétellel kapcsolatosan további információt Péli Ferenc László tű. alezredes nyújt, a cryv.ynfmyb@xngirq.tbi.uh e-mail címen.

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

 

Elektronikus úton a cryv.ynfmyb@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül.

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. 

 

A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint (amennyiben jelenleg nem rendvédelmi szerv személyi állományának a tagja) a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

 

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján. 

 

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.