Álláshirdetés - kiemelt szakügyintéző

Foglalkoztatás:
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban
 
Foglalkoztatási jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, 2020. június 1-jétől betölthető 
 
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő (hivatali munkarendben)
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a 12. mellékletben meghatározott „E” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.
 
Ellátandó feladatok:

 • adminisztrációs, ügyviteli feladatok,
 • elektronikus iratkezelési tevékenység koordinációja, felügyelete,
 • elektronikus iratkezelési rendszer ügyviteli szempontú üzemeltetése,
 • irattárak kezelése.

 A jelentkezés feltétele: 

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • szakirányú felsőfokú végzettség.

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent: 

 • informatikai végzettség,
 • elektronikus iratkezelő rendszerek ismerete, használata,
 • korábbi, hasonló területen szerzett tapasztalat,
 • terhelhetőség,
 • pontosság, megbízható munkavégzés.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások 

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. május 22.
 
A felvétellel kapcsolatosan további információt Samu Gábor tű. százados, az Ügyviteli Iroda vezetője nyújt, a tnobe.fnzh@xngirq.tbi.uh e-mail címen.
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
 
Elektronikus úton tnobe.fnzh@xngirq.tbi.uh  e-.mail címen keresztül.
 
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
 
A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.