Álláshirdetés - Projektvezető

BM OKF Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet,Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztályprojektvezetőmunkakör betöltésére.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezési az irányadók.

A munkavállalói jogviszony időtartama:
határozott idejű
2019. augusztus 01-től 2020. december 31-ig

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

A munkavégzés helye:
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Ellátandó feladatok:

A Projekt Irodához tartozó konkrét projekt lebonyolításának napi szintű vezetése, a Projekt Iroda vezetőjének iránymutatása alapján. A lebonyolításhoz kapcsolódó kapcsolattartás, információgyűjtés és jelentés, operatív irányítás. Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó eljárásrendek betartásáért. Ingatlan fejlesztéses projektek operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében a Projekt Iroda vezető irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel. Kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, a projektben érintett állami, önkormányzati intézményekkel, hatóságokkal, szakértőkkel. Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban. Részt vesz a közbeszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a közbeszerzési eljárások előkészítésében, a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában. Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási folyamatot. Biztosítja a kommunikációs munkához szükséges információkat a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban. Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen. Részt vesz a helyszíni ellenőrzések megszervezésében, lebonyolításában.

Az alkalmazás feltétele:
    • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
    • építészmérnöki végzettség;
    • hazai és/vagy uniós pályázati projektek lebonyolításában szerzett igazolható tapasztalat;
    • MS Office programok (Excel, Word) felhasználói szintű ismerete;
    • önálló munkavégzés

Az elbírálásnál előnyt jelent:
    • precíz, alapos, megbízható személyiség,
    • csapatmunka, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
    • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
    • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél;
    • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;
    • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul.

A felvétellel kapcsolatosan további információt Iványi Bálint irodavezető nyújt, a onyvag.vinalv@xngirq.tbi.uh e-mail címen.

A jelentkezés benyújtásának módja:

Elektronikus úton a onyvag.vinalv@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül.
Benyújtási határidő: 2019. szeptember 30-ig folyamatosan.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint egy hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetben kell benyújtani.

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján együttes rendelet alapján. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.