KKB Koordináció

Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség – Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály
Ágazati katasztrófavédelmi koordinációs és védelmi igazgatási tevékenység

A Kormány katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése, valamint a védekezéssel kapcsolatos feladatok összehangolása érdekében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény (Kat.) alapján kormányzati koordinációs szerv működik.

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (KKB) elnevezésű szervezet a belügyminiszter vezetésével, az ágazati miniszterek által kijelölt vezetőkkel, valamint a központi államigazgatási szervek (pl. Rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Országos Meteorológiai Szolgálat stb.) vezetőivel látja el feladatát

 

Katasztrófavédelem


Katasztrófaveszély idején, illetve kihirdetett veszélyhelyzet során a KKB az operatív tevékenység közvetlen irányítására operatív munkaszervet működtet. A KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ (KKB NVK) riasztás alapján kezdi meg tevékenységét, tagjai a KKB tagok által delegált ágazati szakértők, akik a katasztrófák elleni védekezés ágazati feladatai összehangolásának letéteményesei. A KKB NVK a Kormány és a KKB döntéseinek megfelelő, gyors és azonnal végrehajtandó döntéseket hoz, amelyeket a kialakult helyzet hatékony és eredményes kezelése érdekében a területi szintű szervek hajtanak végre.

Működőképességének és hatékonyságának növelése érdekében rendszeresen, a KKB éves munkatervében és a KKB NVK ügyrendjében foglaltak szerint évente gyakorlatok kerülnek végrehajtásra, amelyek tapasztalatai alapján lehetőség nyílik a helyzetkezelési és beavatkozási módszerek fejlesztésére.

Katasztrófavédelem

A KKB tevékenységének támogatására, a tudományosan megalapozott döntés-előkészítés érdekében kialakításra került a KKB Tudományos Tanács, amelynek tagjait a Magyar Tudományos Akadémia elnöke javasolja a KKB elnökre részére. A Tudományos Tanács neves hazai kutatóintézetek és szervezetei vezetői szakértőiből áll. Az együttműködés szükségességét alátámasztja a 2010 októberében bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa, amelynek során a Tudományos Tanács jelentős segítséget nyújtott a vörösiszap káros hatásainak kezelésével és mentesítési lehetőségeinek megvalósításával kapcsolatban.

A KKB 2012. június 29-én elfogadott ügyrendje alapján a tárcaközi bizottság munkáját a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) adminisztratív tevékenységet ellátó szervezeti egysége segíti. A jelenlegi struktúrában az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztálya látja el.

 

FELADATOK

A Védelmi Igazgatási Főosztály KKB adminisztrációval kapcsolatos fő tevékenységi körét tekintve gondoskodik a KKB működésének folyamatosságáról. Ennek keretében – KKB tagjai által képviselt szervezetek bevonásával – figyelemmel kíséri és koordinálja a jogszabályokban és a KKB éves munkatervében meghatározott feladatok végrehajtásának helyzetét, a gyors és eredményes riasztás végrehajtása érdekében adatbázist vezet a KKB munkájában érintett szakértőkről, valamint folyamatosan kapcsolatot tart a fővárosi, megyei védelmi bizottságokkal, mint a nemzeti védekezés rendszerének területi szintű szerveivel.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a KKB évente 2 alkalommal rendes ülést tart, amelynek keretében az adott félévi feladatokkal kapcsolatos jelentések, beszámolók kerülnek bemutatásra.

Az új katasztrófavédelmi törvény, valamint a hozzá kapcsolódó rendeletek és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek módosítása ezt a rendszert tette még gördülékenyebbé és átláthatóbbá annak érdekében, hogy a szakmai irányító és végrehajtó szervek, valamint a lakosság közötti együttműködés a komplex védelmi képesség növelésével, a lehető legmagasabb színvonalon valósuljon meg.