Katasztrófatípusok - Szabadtéri tüzek aloldal fejlécképe

Katasztrófatípusok - Szabadtéri tüzek

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen jó idő esetén sokan választanak szabadtéri programot, vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, másrészt kockázatot jelent az emberi gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát ugyanis emberi tevékenység okozza.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

 • Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, a tarló, a növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
 • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi (avar és kerti) hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet lehetővé teszi.
 • Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (katasztrófavédelmi igazgatósághoz) a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni.
 • Kihirdetett fokozott tűzveszély (tűzgyújtási tilalom) idején az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
 • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés belterületen, a tűz állandó felügyelete mellett.
 • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (225-227. §).
 • Jogszabálytól eltérően végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot vonhat maga után!

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett, akkor a következő alapvető szabályokat tartsuk be:

 • Tüzet csak megfelelő időjárási körülmények között, szélcsendes időben szabad gyújtani.
 • Gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok, kéziszerszám – kézközelben tartásáról.
 • Csak akkora tüzet szabad gyújtani, amekkorát folyamatosan felügyelet alatt tudunk tartani.
 • Nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut.
 • Az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt-e.

Készült a KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 Katasztrófakockázat-értékelési rendszer elnevezésű projekt eredményeinek felhasználásával.