Katasztrófatípusok - Vegyi baleset aloldal fejlécképe

Katasztrófatípusok - Vegyi baleset

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

A katasztrófavédelmi törvény az érintett üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt a veszélyes üzem BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓJA tartalmazza. A veszélyes üzem biztonsági dokumentációja NYILVÁNOS, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén gépi vagy kézi SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot.

Amikor a jelzést meghallja:

munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,

ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap)

Ha otthonában tartózkodik, a következők szerint cselekedjen:

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
thumb
A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.
thumb
Menjen a legmagasabban fekvő, a veszélytől ellentétes oldalon lévő helyiségbe!
Katasztrófavédelem
Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!
Katasztrófavédelem
Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!
Katasztrófavédelem
Csukja be az ajtókat és az ablakokat!
Katasztrófavédelem
Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket!
Katasztrófavédelem
Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!
Katasztrófavédelem
Szellőztessen miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

A SZIRÉNAJELEK

RIASZTÁS
Katasztrófavédelem
Jelentése: VESZÉLY!
120 másodpercig tartó, változó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt.
Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.

 

VESZÉLY ELMÚLT
Katasztrófavédelem
Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT!
2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.

A fenti szirénajelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő információt rádión és televízión kaphat.

Mit kell tenni abban az esetben, ha veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset történik?

Egyéni megelőző intézkedések mérgező felhő terjedése előtt

Ha elegendő idő áll rendelkezésre:

A szabadon hagyott tárgyakat (játékok, mosott ruha…) és a házi állatokat vigye be a házba

Figyelmeztesse a szomszédokat, bizonyosodjon meg afelől, hogy a gyerekek és a segítségre szoruló felnőttek biztonságban vannak

Zárja be az üvegházat

A legelő állatokat terelje be karámokba

Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen

Menjen a legmagasabban lévő, a veszélyforrással ellenkező irányba néző szilárd falazatú szobába

Kapcsolja be a rádiót/TV-t

Csukja be az összes ajtót, ablakot

Kapcsolja ki a ventillátort és a klímarendszert

Csukja be az ablakredőnyöket, zsalukat

Kerülje el a huzatot, ellenőrizze a nyitott kéményeket és a szellőzőrendszert, amely beengedheti a kinti levegőt

Ragassza le az ajtókat, ablakokat széles ragasztószalaggal

Ne telefonáljon szükségtelenül

Ha a mérgező anyag mellett gyúlékony gázok szabadulnak ki, vagy fennáll ennek lehetősége egy baleset kapcsán, azonnal kapcsolja ki az áramot (robbanásveszély)

Egyéni megelőző intézkedések a mérgező felhő terjedésekor a vegyi baleset alatt:

Maradjon otthon vagy olyan helyen, ahol megfelelő védelem van

Ne hívja a hatóságokat vagy az üzemet

Ne gátolja az üzembe való belépést

Ne maradjon kint, kerülje az érintkezést a mérgező felhővel, amennyire csak lehet. Ha a szabadba ki kell mennie, takarja el az arcát és a száját nedves törülközővel vagy használjon filteres védőmaszkot

Ne kapcsolja be a szellőzést, légkondicionálót

Keressen védelmet szilárd falazatú és néhány ablakkal és ajtóval ellátott helyiségben

Mindig olyan helyiségben tartózkodjon, ami a földszinttől feljebb van, miután a nehéz gázok az alsóbb helyiségekben gyűlnek össze

Ne engedjen be kívülről levegőt

Hallgassa a rádiót, a hangosbemondó közleményét és nézze a TV-t (helyi adókat)

Ha a mérgező anyag mellett gyúlékony gázok szabadulnak ki, maradjon távol az ablakoktól, mivel a robbanás helyszínét körülvevő területen az ablakok betörhetnek, és veszélyt jelenthetnek a repülő törmelékek és üvegszilánkok

Egyéni megelőző intézkedések a mérgező felhő terjedését követően:

Várjon mindaddig, amíg a TV, a rádió vagy a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nem nyilvánítja

Szellőztessen ezt követően

Kövesse a hatóságok instrukcióit (rádió, TV, nyomtatott média, Internet, hangosbemondó közleménye)

Engedje ki az állatokat a karámokból, de ne legeltesse őket a helyi friss takarmánnyal, amíg mindent nem mentesítettek

A mérgező felhő elvonulását követően, amelyből szennyezett anyag kerülhetett ki a talajra és más helyre, ami szükséges, mentesítse:

Vegye le a cipőjét, mielőtt belép a lakásba.

Mossa le a lépcsőket, fűtőtesteket, lámpákat, stb. nedves ruhával. Mossa le az ablakokat és az ablakpárkányt; mossa és porszívózza át a szőnyegeket. Lehetőleg olyan porszívót használjon, ami mikrofilteres.

Zuhanyozzon minden nap, mossa a kezét, haját, szakállát.

Mossa le a házat és a környezetét (bejárati utakat, balkonokat, teraszokat, stb.)

Ne kavarja fel a szemetet, mialatt takarít.

Ne egyen saját termesztésű gyümölcsöt és zöldséget.

Csak vákuumcsomagolású élelmiszert fogyasszon; mossa meg vagy dobja ki az olyan ételt, ami szennyezett lehet.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a kisgyerekek nem vehetnek szennyezett dolgokat a szájukba (különösen kint).