A SEVESO III. irányelv tapasztalatai

2016. október 20. 13:07

Az uniós kötelezettségeknek eleget téve Magyarország határidőre átültette a SEVESO III. irányelvet jogrendjébe. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági főigazgató-helyettesi szervezetének koordinálásával a katasztrófavédelem felkészült a kapcsolódó feladatok maradéktalan végrehajtására. Az érintett üzemek üzemeltetői eleget tettek az irányelvben és a vonatkozó hazai szabályozásban meghatározott kötelezettségeiknek.

Magyarország a SEVESO III. irányelv rendelkezéseit az uniós elvárásoknak megfelelően 2015. június 1-jére átültette a hazai jogrendbe, így a megváltozott törvényi és rendeleti szintű előírások időre hatályba léptek. A hazai jogrendbe ültetéshez ugyan szorosan nem kapcsolódó, azonban azzal összefüggő további jogszabályok módosítása is megtörtént. 2016. július 1-én megjelent a katasztrófavédelmi bírsággal kapcsolatos kormányrendelet, augusztus 30-án pedig az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatos BM rendelet módosítása.
 
Az új jogi szabályozás eredményeként negyvenhat új üzem kezdte meg veszélyes tevékenységét, huszonnyolc üzem besorolása pedig megváltozott. A katasztrófavédelem a SEVESO III. irányelv hatályba lépése után, a jogalkalmazás során szerzett tapasztalatok figyelembevételével több, a küszöbérték alatti üzemek adminisztratív terheit csökkentő módosítást is javasolt, amelynek következtében hetvennyolc, a lakosságra és a környezetre veszélyt nem jelentő üzemet kivettek a törvény hatálya alól, további harmincöt üzem pedig befejezte a veszélyes tevékenység végzését. Jelenleg százhuszonkét felső, százharminchárom alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, valamint háromszázhetvenhét küszöbérték alatti üzem végez veszélyes tevékenységet Magyarországon.
 
A SEVESO III. irányelvnek megfelelően a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemeltetőinek 2016. június 1-ig kellett teljesíteniük a biztonsági dokumentációk kiegészítésére, illetve módosítására vonatkozó kötelezettségeiket, ennek valamennyi üzemeltető eleget tett. A katasztrófavédelmi hatóság a szükséges eljárásokat lefolytatta, eddig összesen háromszázhuszonhat biztonsági dokumentációt bírált el. Az eljárások során száznyolcvan hirdetmény került ki annak érdekében, hogy azokat megismerve a lakosság véleményt nyilváníthasson, az érintettek ötvenhárom közmeghallgatáson mondhatták el észrevételeiket. Az engedélyezések során a hatóság felülvizsgálta a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében kijelölt veszélyességi övezeteket, közülük hetvenkilencet kellett módosítani a megváltozott üzemi körülmények miatt.
 
Az egységes jogértelmezés és az üzemeltetői kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében a szakterület útmutatókat készített az érdekképviseleti szervek bevonásával a veszélyes üzemek azonosításáról, a biztonsági irányítási rendszerről, valamint a külső hatásokról. Elkészült a veszélyes üzemek 2016. évi ellenőrzési terve és vele összefüggésben az időszakos hatósági ellenőrzések ellenőrzési programjának összeállítását segítő módszertani útmutató is, amelyek alkalmazásával a katasztrófavédelmi hatóság a tervezett ellenőrzéseit összefogott, országosan egységes követelményeknek megfelelő elvek szerint hajtja végre.
 
A jogszabályi követelmények egységes hatósági és üzemeltetői értelmezése érdekében a hatálybalépést megelőzően 2015-ben és azt követően, 2016-ban is több szakmai konferenciát és továbbképzést szervezett a BM OKF veszélyes üzemek szakterülete. Ezek a szakmai rendezvények összesen több mint ezeregyszáz embert érintettek. A hatósági feladatok végrehajtásban érintett állomány felkészítésén túl szakmai napok és konferenciák is segítették a veszélyes üzemek üzemeltetői és szakértői, valamint az érdekelődők tájékozódását.