Kész az útmutató, „jöhet az árvíz”

2016. augusztus 17. 12:25

Elkészült és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető az az útmutató, amely a veszélyes anyagokkal foglalkozó ipari szereplők számára tartalmaz fontos információkat a külső hatások, vagyis a természeti veszélyek figyelembevételére és hatásaik kezelésére. A BM OKF Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Üzemek Főosztálya és az érintett ipari szereplők, ipari szövetségek együttműködésének eredményeként létrehozott, a Seveso-III. Irányelv hazai átültetését szolgáló jogi szabályozás gyakorlati végrehajtását elősegítő dokumentum a földrengések, az árvízi elöntések, a villámtevékenység, valamint a szélsőséges hőmérséklettel együttjáró időjárási helyzetek kockázataival, azok kezelésével, az ehhez szükséges intézkedésekkel foglalkozik.

Egyes kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, üzemzavarok közül legalább minden huszadik természeti veszélyek (például a földrengések, az árvizek, a villámtevékenység vagy a szélsőséges időjárás) miatt következik be. A természeti katasztrófák által kiváltott technológiai balesetekre (Natural hazard-triggered technological accidents – „Natech”) általánosságban jellemző, hogy egyidejűleg, több helyen, nagy területet lefedve történnek; a reagálást nehezíti az alapvető infrastruktúrák átmeneti vagy tartós kiesése; a kiterjedt kárterület a beavatkozó erők nagy mértékű megosztását igényli; a kikerülő veszélyes anyagok veszélyeztethetik mind a beavatkozó állományt, mind az érintett civileket, illetve a polgári védelmi mechanizmus egyes elemei nem működnek megfelelően (például földrengés következtében a lakóházak károsodása miatt a veszélyes anyagok elleni elzárkózás nem megoldható, ugyanakkor a kimenekítés sem könnyen kivitelezhető az úthálózat károsodása miatt). Nem véletlen tehát, – ahogy az útmutató bevezetőjében is olvasható –, hogy az Európai Unió már korábban felismerte: a természeti veszélyek okozta kockázatokat mielőbb hatékonyan kezelni kell, ezért már a Seveso-II. Irányelvben üzemeltetői feladatként határozta meg a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek üzemen kívüli okainak elemzését.

Az útmutató célja, hogy az új üzemeknél elősegítse a természeti katasztrófák, vagyis a földrengések, az árvizek, a villámtevékenység vagy a szélsőséges időjárás által kiváltott technológiai balesetekkel szembeni megfelelő biztonsági szint kialakítását, a már működő üzemek esetében pedig iránymutatásokat adjon a biztonsági dokumentációk átdolgozásához és a biztonsági fejlesztési tervek elkészítéséhez. A dokumentumban foglaltak végrehajtása nem kötelező érvényű, a jogszabályi követelményeket az útmutatóban szereplő megoldásoktól eltérő, a biztonság szempontjából azokkal egyenértékű, az üzem által okozott veszélyeztetés mértékével arányban álló, a sajátos szervezeti-irányítási modellhez, illetve a meglévő irányítási rendszerekhez illeszkedő egyéb megoldásokkal is teljesíteni lehet.

Az útmutató BM OKF hivatalos honlapján az alábbi helyen elérhető:

http://regi.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=seveso_hatosag_index

 

 

Fotó: Illusztráció - H. Szabó Sándor - ORFK