Útmutató készül a természeti veszélyek hatásainak kezeléséről

2016. július 28. 12:43

Az Európai Unió a természeti veszélyek okozta kockázatok mielőbbi hatékony kezelése érdekében a Seveso II. irányelvben határozta meg üzemeltetői feladatként a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek üzemen kívüli okainak elemzését. A területtel kapcsolatos európai uniós szintű szabályozás fejlesztése 2012-ben, a Seveso III. irányelv kihirdetésével új mérföldkőhöz érkezett, amikor a jogalkotó külön nevesítette a természeti veszélyeket, mint a súlyos balesetek lehetséges kiváltó okait, kiemelten hangsúlyozva a bekövetkezésükre történő felkészülés szükségességét.

Hazánkban az ipar érintett szereplői és az iparbiztonsági hatóságok is fontosnak tartották olyan módszertani útmutató összeállítását, amely segíti a témakörre vonatkozó hazai jogszabályi követelmények egységes végrehajtását valamennyi üzemben. Ennek érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezetének érintett főosztálya, valamint az ipari szereplők az ipari szövetségek konstruktív közreműködésével ez év májusában megkezdték az útmutató kidolgozását, amelyben a külső hatásokkal (természeti veszélyek) és hatásaik kezelésével kapcsolatos tudnivalókat gyűjtik össze.

A napjainkban tapasztalt szélsőséges időjárási jelenségek, a bekövetkezett természeti katasztrófák – mint például a 2013-as nyári árvizek Európa-szerte – a kockázatok egy új típusára is felhívják a figyelmet. Még az alapvetően mérsékelt következményekkel járó természeti katasztrófák is rendkívül súlyos károkat okozhatnak az emberi életekben és a természeti értékekben, amennyiben veszélyes anyagok tárolását, illetve feldolgozását végző telephelyeket érintenek.

A természeti veszélyek, például a földrengések, az árvizek, a villámtevékenység vagy a szélsőséges időjárás egyaránt hatással lehetnek a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek működésére, nem várt veszélyesanyag-kibocsátáshoz, tüzekhez és robbanásokhoz vezethetnek. Az Európai Unió Közös Kutató Központjának a természeti katasztrófák által kiváltott technológiai, úgynevezett Natech-balesetekkel (Natural hazard-triggered technological accidents) kapcsolatban végzett kutatási eredményei szerint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek vagy üzemzavarok minimum öt százaléka a természeti veszélyek bekövetkezésére vezethető vissza.

A Natech-baleseteknek gyakran jelentős társadalmi, környezeti és gazdasági hatásai vannak. Magukban hordozzák az egyidejűleg több, kiterjedt területet érintő, veszélyes technológiákból adódó veszélyes anyag szabadba jutásával járó esemény bekövetkezésének veszélyét, a különböző műszaki védelmi rendszerek megsemmisülése vagy működésképtelenné válása pedig jelentős beavatkozásokat tesz szükségessé.

A jelenleg kidolgozás alatt álló és várhatóan augusztusban, a BM OKF honlapján elérhető útmutató valódi segítséget jelenthet az érintett ipari szereplők számára.

A Seveso III. irányelvvel kapcsolatban bővebb információk itt találhatóak.