Véget ért a SEVESO-III irányelvekkel kapcsolatos szakmai képzéssorozat

2016. június 29. 11:20

Lezárult a májusban indítótt szakmai képzéssorozat, amelyet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezete tartott a SEVESO-III irányelv hazai átültetése kapcsán módosuló jogi szabályozás eredményes alkalmazása érdekében. Ennek során a katasztrófavédelem hatósági területen dolgozó szakemberei, a veszélyes üzemek üzemeltetői, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés területén dolgozó szakértők és a veszélyes ipari védelmi ügyintézők készültek fel az irányelv bevezetésével kapcsolatos hatósági és üzemeltetői feladatokra.

Májustól az ország öt régiójában tartottak felkészítést a katasztrófavédelem állománya számára, Szombathelyen, Kecskeméten, Szekszárdon és Miskolcon is voltak egész napos továbbképzések, végül Budapesten ért véget a felkészítéssorozat. A képzések átfogták az irányelv alkalmazására vonatkozó jogalkalmazási kérdéseket, eljárásrendeket és a követelményeket is. A képzéseken részt vett mind a tizenkilenc megyei, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a kirendeltségek érintett állománya, azaz azok a szakemberek, akik a veszélyes üzemek azonosítását, engedélyezését, ellenőrzését és felügyeletét végzik. A hatósági osztályok vezetői és ügyintézői, az iparbiztonsági főfelügyelők, felügyelők, de még az igazgatóhelyettesek és a katasztrófavédelmi mobil laborok állománya is megismerkedett a szükséges tudnivalókkal.

Ezt a képzéssorozatot követte május 26-án és 27-én, valamint 30-án és 31-én egy-egy kétnapos konferencia, a felkészítésen mintegy nyolcvan iparbiztonsági szakember vett részt, majd az élénk érdeklődésre való tekintettel június 28-án és 29-én újabb konferenciát rendeztek. A balatonföldvári Hotel Jogarban tartott szakmai napokon az ország legnagyobb ipari üzemeinek képviselői mellett az érdekvédelmi szervezetek tagjai és szakértők is részt vettek. A konferenciákat dr. Vass Gyula tű. ezredes, megelőzési és engedélyezési szolgálatvezető nyitotta meg. Ő mutatta be a SEVSEO III. irányelv hatályba lépése utáni hatósági és üzemeltetői feladatokat, majd Mesics Zoltán tű. alezredes, a veszélyes üzemek főosztályának vezetője tartott előadást a biztonsági dokumentációk megváltozott tartalmi elemekről és a hozzájuk kapcsolódó feladatokról. A szakemberek Bali Péter tű. őrnagy és Kovács Balázs tű. százados előadásában a veszélyes anyagok besorolásával, a hatósági ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának új szabályaival kapcsolatos módosulásokról, a biztonsági irányítási rendszerek felépítésének és működtetésének megújuló követelményeiről, valamint a természeti veszélyforrások biztonsági dokumentációban történő figyelembe vételéről kaptak információt.

A képzések lezárását követően sem ér véget be a felkészítés, hiszen, egyeztetve az érdekképviseletekkel, a már eddig kiadott módszertani útmutatókon felül több szakmai anyag és állásfoglalás is készül a felmerült jogalkalmazási kérdések tisztázása érdekében.

Az üzemeltetők legfontosabb feladata az volt, hogy az új jogszabályi előírások tükrében felülvizsgálják, és ha kell, módosítsák a biztonsági dokumentációkat. Az új szabályozás hatálya alá kerülő üzemeltetőknek az üzemazonosítással kapcsolatos bejelentéseket 2015. szeptember elsejéig kellett megtenniük, ugyanez volt a határideje a besorolásukat megváltoztató üzemek esetében a biztonsági dokumentáció felülvizsgálatáról készített jegyzőkönyvek benyújtásának is. A besorolásukat nem változtató cégek üzemeltetőinek nem volt bejelentési kötelezettségük, a hatóságok hivatalból szólították fel őket a biztonsági dokumentációnak az új előírások szerinti kiegészítésére, átdolgozására, erre 2016. június 1-ig volt idejük. A kis- és középvállalkozásokat érintő adminisztratív terhek csökkentése érdekében a besorolásukat nem változtató küszöbérték alatti üzemek üzemeltetőinek jelenleg nincs feladata, csupán a következő soros vagy soron kívüli felülvizsgálat alkalmával kell a megváltozott jogszabályi előírások tükrében átdolgozniuk a súlyoskáresemény-elhárítási tervüket.

A hatóság és az érintett ipari szereplők együttműködése a jövőben is kiemelt szerepet kap, hiszen ahhoz, hogy az új előírásokat eredményesen és hatékonyan lehessen végrehajtani, a partnereknek folyamatosan konzultálniuk kell a jogalkalmazási kérdésekről, a felmerülő problémákról.