Regionális szinten a SEVESO III. Irányelv alkalmazásáról

2016. május 09. 16:10

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Veszélyes Üzemek Főosztály szervezésében május 9-én kezdetét vette az a regionális képzési sorozat, amely a SEVESO III. Irányelv bevezetésével kapcsolatban jelentkező hatósági feladatokra készíti fel a szakembereket. Először Kecskemét, május 10-én Szombathely, 17-én Szekszárd, 18-án Miskolc, végül 19-én Budapest ad otthont a találkozónak. A továbbképzés-sorozaton összesen nyolcszáz munkatárs vesz részt.

A felkészítéseken a katasztrófavédelmi igazgatóságok igazgatóhelyettesei, az iparbiztonsági főfelügyelők, a hatósági osztályok és a katasztrófavédelmi mobil laborok állománya, a katasztrófavédelmi kirendeltségekről az iparbiztonsági felügyelők, a kirendeltségi hatósági osztályok állománya ül iskolapadba.

A sorozat célja a SEVESO III. Irányelv jogalkalmazási kérdéseinek, eljárásrendjének, követelményeinek ismertetése. Az első képzést a helyszínt biztosító Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes és a főigazgatóság megelőzési és engedélyezési szolgálatának megbízott vezetője, dr. Vass Gyula tű. ezredes nyitotta meg. A szolgálatvezető a hatósági tevékenység aktuális kérdéseit, az irányelv hatálybaléptetését követő üzemeltetői feladatokat ismertette. A találkozókon szó esik a biztonsági dokumentációk tartalmi elemeinek változásáról, a veszélyes szállítmányok, illetve a kritikusinfrastruktúra-szakterület aktualitásairól, a veszélyes anyagok besorolásáról, azonosításáról, a hatósági ellenőrzések tervezéséről és a súlyos balesetek, üzemzavarok vizsgálatáról, valamint a külső veszélyeztetés bemutatásáról, a biztonsági irányítási rendszerek felépítéséről, működtetésének hatósági tapasztalatairól.   

A SEVESO III. Irányelv számos kötelezettséget határozott meg a hatálya alá tartozó veszélyes üzemeket illetően, ezeket június elsejéig kell teljesíteni, ugyancsak e napig kell átdolgozni a vonatkozó biztonsági dokumentációkat is. A képzésen elhangzottak jelentős segítik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés területén várható feladatok országos szinten egységes végrehajtását.

Fotó: Bali Péter tű. őrnagy - BM OKF