Új szerelési szabályzat a tűzoltóságok részére

2015. június 09. 18:00

Június 8-án megjelent a tűzoltóságok szerelési szabályzatáról szóló katasztrófavédelmi főigazgatói utasítás: egy gyakorlatiasabb, szemléltető, könnyebben elsajátítható szabályzó született.

A Magyar Közlöny június nyolcadikai Hivatalos Értesítőjében megjelent új szabályzó kidolgozására a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelősége munkabizottságot hozott létre. A bizottságban a több katasztrófavédelmi igazgatóság állományából kijelölt szakértő mellett a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Tűzoltási és Mentési Szakcsoportjának tanárai, oktatói is helyet kaptak, a képi illusztrációkat, szerelési fogásokat pedig a szentendrei hivatásos tűzoltó-parancsnokság állománya mutatja be a dokumentumban.
 
A munkabizottság az új szerelési szabályzatot sokkal részletesebbé és érthetőbbé tette, a képi illusztrációk segítségével pedig könnyebben elsajátíthatók a szerelési fogások. A bizottság kiemelten kezelte a munkavédelmi és biztonsági előírásokat, a szerelések során előforduló veszélyforrások leírását, bemutatását, valamint kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a káresetek felszámolásánál használt, életszerű megoldások szerepeljenek a szabályzatban.
 
A módosítás eredményeként olyan szerelési szabályzat készült el, amely alkalmazkodik a kor elvárásaihoz. Gyakorlatiasabban mutatja be a műveleteket, a mentő tűzvédelemben feladatot teljesítők így könnyebben sajátíthatják el a szerelési ismereteket, ezzel is segítve a beavatkozásoknál elengedhetetlen együttműködést, összehangoltságot az önkéntes, az önkormányzati, a létesítményi és a hivatásos tűzoltó egységek között.

A szerelési szabályzat a közzétételét követő harmincadik napon, 2015. július 8-án lép hatályba, így a tűzoltó-parancsnokságoknak harminc napjuk van elsajátítani a benne foglaltakat.