Célegyenesben a Seveso-III. irányelv hazai végrehajtásával kapcsolatos felkészülés

2015. május 28. 15:13

Hamarosan lezárul az a szakmai képzéssorozat, amelyet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos iparbiztonsági főfelügyelősége áprilisban és májusban szervezett a Seveso-III. irányelv hazai átültetése kapcsán módosuló jogi szabályozási előírások eredményes végrehajtása érdekében. Ennek során a katasztrófavédelem hatósági területen dolgozó szakemberei, a veszélyes üzemek üzemeltetői, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés területén dolgozó szakértők és a veszélyes ipari védelmi ügyintézők készültek fel az irányelv bevezetésével kapcsolatos hatósági és üzemeltetői feladatokra.

2015 áprilisában az ország öt régiójában a katasztrófavédelmi állomány csaknem nyolcszáz tagjának részvételével megtartott felkészítés-sorozat Szekszárdon ért véget, korábban Tatabányán, Kecskeméten, Budapesten és Miskolcon voltak egész napos továbbképzések, amelyek átfogták az irányelv alkalmazására vonatkozó jogalkalmazási kérdéseket, eljárásrendeket és a követelményeket. A képzéseken részt vett mind a tizenkilenc megyei, valamint a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság és a kirendeltségek érintett állománya, azok a szakemberek, akik a veszélyes üzemek azonosítását, engedélyezését, ellenőrzését, felügyeletét végzik. Így a hatósági osztályok vezetői és ügyintézői, az iparbiztonsági főfelügyelők, felügyelők, de még az igazgatóhelyettesek és a katasztrófavédelmi mobil laborok állománya is megismerkedett a szükséges tudnivalókkal.
 
Ezt a képzéssorozatot követte 2015 májusában – négy alkalommal – a mintegy száznyolcvan iparbiztonsági szakember kétnapos konferencia keretében történő felkészítése. A balatonföldvári Hotel Jogarban tartott szakmai napokon az ország legnagyobb ipari üzemeinek képviselői mellett az érdekvédelmi szervezetek tagjai és szakértők is részt vettek. A konferenciákat dr. Takács Árpád tű. dandártábornok, országos iparbiztonsági főfelügyelő nyitotta meg, majd dr. Vass Gyula tű. ezredes, a veszélyes üzemek főosztályának vezetője és helyettese, Mesics Zoltán tű. alezredes mutatta be a Seveso-III. irányelv hatálybalépése utáni üzemeltetői feladatokat, a biztonsági dokumentációk tartalmi elemeinek változását, a hatósági ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának új szabályait, illetve a súlyos balesetek, üzemzavarok vizsgálatára vonatkozó követelményeket. A szakemberek Bali Péter tű. őrnagy és Kovács Balázs tű. százados előadásában a veszélyes anyagok besorolásával, a veszélyes üzemek azonosításával, valamint a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos változásokról, valamint a biztonsági irányítási rendszerek felépítésének és működtetésének megújuló követelményeiről kaptak információt.
 
A szakmai képzés iránt élénk érdeklődés mutatkozott, ezért a terveken felül június 17-18-án egy újabb konferenciát tartanak, amelyre a korábban meghirdetett elérhetőségeken lehet jelentkezni.
 
A képzések lezárását követően sem fejeződik be a felkészülés, hiszen egyeztetve az érdekképviseletekkel, több módszertani útmutató, szakmai anyag és állásfoglalás is készül a felmerült kérdések tisztázása érdekében. A legfontosabb témakörökben (például üzemazonosítás, biztonsági irányítási rendszerek) a jogalkalmazási szakanyagok várhatóan június-szeptemberben jelennek meg. Ezen túlmenően a magas szakmai színvonalú hatósági tevékenységhez elengedhetetlen a tudás további mélyítése, az érintett állomány a bővebb ismereteket önképzés keretében szerzi meg.
 
Az üzemeltetők legfontosabb feladata, hogy azonosítsák az újonnan a szabályozás hatálya alá került, vagy megváltozott besorolással rendelkező veszélyes anyagokat és keverékeket, illetve, hogy az eredmények tükrében felülvizsgálják a telephely rendelet szerinti státuszát, és ha kell, módosítsák a biztonsági dokumentációkat.
 
Az üzemazonosítással kapcsolatos bejelentéseket szeptember elsejéig kell megtenni, ugyanez a határideje a besorolásukat megváltoztató üzemek esetében a biztonsági dokumentáció felülvizsgálatáról készített jegyzőkönyvek benyújtásának is. A besorolásukat megváltoztató üzemek üzemeltetőinek 2016. június 1-ig kell elkészíteniük és benyújtaniuk a biztonsági elemzést, vagy biztonsági jelentést. A fentiek alól kivételt képeznek azok a felső és alsó küszöbértékű, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, amelyek besorolása küszöbérték alattira változik, ezeknek ugyanis súlyoskáresemény-elhárítási tervet kell készíteniük és az iratokat be is kell nyújtaniuk december 31-ig. A besorolásukat nem változtató cégek üzemeltetőinek bejelentési kötelezettségük nincs, őket a hatóságok hivatalból szólítják fel a biztonsági dokumentációknak az új előírások szerinti kiegészítésére, átdolgozására, amelyre 2016. június 1-ig van idejük.
 
A kis- és középvállalkozásokat érintő adminisztratív terhek csökkentése érdekében a besorolásukat nem változtató küszöbérték alatti üzemek üzemeltetőinek csupán a következő soros vagy soron kívüli felülvizsgálat alkalmával kell a megváltozott jogszabályi előírások tükrében átdolgozniuk a súlyoskáresemény-elhárítási terveket.
 
A hatóság és az érintett ipari szereplők együttműködése a jövőben is kiemelt szerepet kap, hiszen ahhoz, hogy az új előírásokat eredményesen és hatékonyan lehessen végrehajtani, a partnereknek folyamatosan konzultálniuk kell a jogalkalmazási kérdésekről, a felmerülő problémákról.