Üzemi biztonság: fontos EU-s irányelvet ültettek át a magyar jogrendbe

2015. március 03. 07:21

Az idén június 1-jén lépnek hatályba Magyarországon a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kezeléséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelvhez (SEVESO III. Irányelv) kötődő hazai jogszabályok. Az ehhez kapcsolódó törvényt még 2013-ban fogadták el, az új kormányrendelet pedig február 27-én jelent meg a Magyar Közlönyben.

Mind a törvény, mind a kormányrendelet június 1-jén lép életbe. A kormányrendelet a felső, az alsó és a küszöbérték alatti veszélyes üzemek üzemeltetői részére különböző kötelezettségeket állapít meg, így például az új üzemek üzemeltetőinek 2015. szeptember 1-ig üzemazonosítási eljárást kell lefolytatniuk.

Ha egy üzem megváltoztatja a besorolását, soron kívüli felülvizsgálatot kell végrehajtania, és a jegyzőkönyvet 2015. szeptember 1-ig meg kell megküldenie a hatósághoz, amely ezt követően biztonsági jelentés vagy elemzés készítésére kötelezi az üzemet, illetve ha szükség van rá, súlyoskáresemény-elhárítási tervet is készíttet. Ha egy üzem nem változtatja meg a besorolását, akkor elég a meglévő biztonsági dokumentációt átdolgoznia. Fontos újdonság, hogy a kormányrendelet hatálybalépését követően 14 új anyaggal bővül a veszélyes anyagok listája.

Az üzemeltetőknek a biztonsági jelentés elkészítésekor nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a dominóhatás elemzésre, a korábban bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarokból, súlyos balesetekből levont tanulságok bemutatására, valamint a biztonsági irányítási rendszer és a belső védelmi terv részletesebb kidolgozására.

A SEVESO III. Irányelv hazai jogrendbe ültetését követően a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyes üzemek szakterülete áprilisban tanfolyamot szervez a katasztrófavédelem állományának. A felügyelt üzemek üzemeltetői, a veszélyesipari-védelmi ügyintézők és a szakterületi szakértők részére pedig májusban rendez továbbképzést az Országos Tűzvédelmi Szabályzattal kapcsolatos képzéshez hasonlóan.

Jogszabályi háttér

Az EU-s jogszabály (SEVESO III. Irányelv) pontos megnevezése: „A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/18/EU Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelv”

A 2013-ban elfogadott magyar törvény megnevezése: „Az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCII. törvény”

A 2015. február 27-én kihirdetett kormányrendelet megnevezése: „A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) kormányrendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 34/2015. (II. 27.) kormányrendelet”

További információk: http://regi.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=seveso_index

Fotó: illusztráció