A legjobb ügyeletesek versenye

2024. május 15. 14:37

Május 14-én kezdődött és 16-ig tart a IV. Ügyeleti Szakmai verseny. A balatonföldvári Jogar Továbbképző Központban rendezett megméretésen extrém helyzeteket és valóságos forgatókönyvek alapján összeállított szituációkat is fel kell dolgozniuk az ügyeleteseknek. A beavatkozások láthatatlan láncszemei, azaz a háttérből koordináló műveletirányítók feladatköre összetett és nagy felelősséggel jár, még akkor is, ha a szakemberek „csak” a monitorokon keresztül figyelhetik az eseményeket.

A versenyt dr. Hesz József tű. ezredes, főügyeleti főosztályvezető nyitotta meg. Elmondta, hogy az irányítás, a folyamatok koordinálása olyan komplex feladat, amely egyszerre foglalkozik a beavatkozó állomány aktuális tevékenységével, az utánpótlás biztosításával, mindeközben az eseményeket naplózni is kell. A nagyobb szabású, összetettebb helyzetek külső erők bevonását is igényelik, így az ügyeletes a bejelentővel, a társzervekkel és az eset kezelésébe bevonható civil segítőkkel is kapcsolatban áll. Mindezek koordinálása nagy koncentrációt, azonnali helyzetfelismerést és rugalmasságot kíván, jelentette ki az ezredes, majd sok sikert és hasznos tapasztalatokat kívánt a húsz résztvevő csapatnak. 

A verseny során a vármegyei és fővárosi delegáltak egy kijelölt, berendezett ügyeleti helyiségben berendezett munkaállomásokon dolgoznak, komplex káreseti összefoglaló alapján kell meghatározniuk a műveletek sorrendjét. Ebbe beletartozik az is, hogy menet közben kapnak újabb és újabb, a szituációt más-más irányba terelő információkat, amelyekre azonnal reagálniuk kell. 

Összetett káreset bőven akadt a katasztrófavédelem krónikájában, de olyan, egyszerűbbnek tűnő eset is kihívást jelenthet, mint például egy szélvihar, amelynél a tömegével, egy időben rengeteg helyről érkező bejelentéseket kell zsonglőrként kezelniük a műveletirányítóknak.

A szakmai felügyelők szigorú szempontok alapján értékelik a csapatok minden egyes lépését, a külső és belső kommunikáció, az időfelhasználás, a riasztások szervezése, valamint a dokumentálás is szabályozott, ezáltal mérhető értékeket képviselt. 

Fotó: Mihályka Szabina tű. főhadnagy Óvári Timót tűzoltó hadnagy