Elhunyt Babják László nyugállományú tűzoltó alezredes

2021. július 21.

2021. július 11-én, életének 72. évében, rövid betegség következtében elhunyt Babják László nyugállományú tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogelőd szervezetének a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság Ügyeleti és Informatikai Főosztályának volt főosztályvezető-helyettese.

Babják László 1950. február 11-én született Rakamazon. Érettségit követően a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol 1972-ben híradástechnikai üzemmérnöki tisztté avatták. A Magyar Honvédség állományában 1991 decemberéig teljesített szolgálatot, különböző beosztásokban. Ekkor helyezték át BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság Ügyleti Osztály Híradó Csoport állományába, őrnagyi rendfokozattal, főelőadói beosztásba. 1993-ban sikeresen elvégezte a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézet Tűzoltó Tiszti Átképzőjét. 1993 júliusától került a BM Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság Tűzoltási és Kárelhárítási Főosztály, Hír-Technikai Osztály állományába, kiemelt főelőadói beosztásba. 1994 januárjától tűzoltó alezredessé léptették elő, majd három év múlva az Ügyeleti Szolgálat főosztályvezető-helyettesi teendők ellátásával bízták meg, 1997-ben a Tűzoltóság Napja alkalmából tűzoltósági tanácsosi címet kapott. 2000. május közepétől átvezényelték a BM Távközlési és Frekvenciagazdálkodási Főosztály állományába. 2001 szeptemberében nyugállományba vonult. 

Babják László nyugállományú tűzoltó alezredes hamvasztás utáni búcsúztatása, polgári szertartás szerint, testületi tiszteletadás mellett 2021. július 29-én 11.00 órakor a Kisváci Református Temetőben lesz.

Babják László nyugállományú tűzoltó alezredest a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját halottjának tekinti. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük.


Kapcsolódó dokumentumok:

GYÁSZJELENTÉS (2021.07.21.)