Tartalomjegyzék

Eredményes évet zárt tavaly a Katasztrófavédelmi Intézet

2020. február 06.

Éves értékelő állománygyűlést tartottak február ötödikén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében. Az értekezleten részt vett dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár, az egyetem rendészettudományi karának dékánja, valamint Vietorisz Ágnes tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humánszolgálatának vezetője és Ördög István tűzoltó alezredes, a főigazgatóság oktatásigazgatási és kiképzési főosztályának vezetője is.

Az állománygyűlést dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet vezetője nyitotta meg, aki beszédében a tavalyi évben felmerült legfontosabb feladatokat vette górcső alá. A hét főbb terület köré csoportosított előadás az intézetről és annak irányítási rendjéről, valamint az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról szólt, miközben az ezredes az oktatási és gazdálkodási tevékenységen túl a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal való hatékony együttműködés fontosságára is rámutatott. Vass Gyula ezt követően beszélt az intézményi és képzésfejlesztés főbb irányairól, a tudományos tevékenység és a tehetséggondozás helyzetéről, illetve az intézet nemzetközi kapcsolatairól is.

Beszéde második felében az intézetvezető a 2020-ra tervezett feladatokat ismertette. Kiemelte, hogy megkezdődött a tűzvédelmimérnök-alapképzés szak indításának előkészítése, hangsúlyosabbá válnak a tehetséggondozási feladatok, valamint beszélt az egyetem új oktatási programjának, a Ludoviceum tantárgyak oktatásáról, majd külön szólt az idei év „Védőpajzs 2020” elnevezésű közös közszolgálati gyakorlat főbb mozzanatairól és intézeti vonatkozásairól is. A tavalyi évet alapvetően eredményesnek ítélte meg, azonban hangsúlyozta, hogy az intézeti kutatási feladatok területét tovább kell erősíteni.

Az értekezlet hátralévő részében dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, dékán kapott szót, aki példaértékűnek nevezte a rendészettudományi kar és az intézet kapcsolatát. Mint utalt rá, a Katasztrófavédelmi Intézet 2019. július elsejétől a kar integráns részeként tevékenykedik, a szervezeti átalakítás zökkenőmentesen ment végbe. A dékán kiválónak értékelte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatását, amely az intézet karon belül elfoglalt stabil helyét is biztosítja. Mint fogalmazott, a rendészettudományi kar egy új, minőségi oktatási területtel vált gazdagabbá. A dékán jövőbeni feladatként határozta meg az intézet nemzetközi tevékenységének az erősítését és a tehetséggondozás fejlesztését.

Ezt követően Vietorisz Ágnes tűzoltó ezredes arról szólt, hogy a katasztrófavédelem tavaly is magas szinten, egységes vezetés mellett végezte munkáját, amelynek az intézeti feladatok színvonalas végrehajtása is szerves részét képezte. Beszédében kitért arra is, hogy az első hivatásos tűzoltóság 150 évvel ezelőtti megalakulása óta, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően mára az egységes hivatásos katasztrófavédelmi szervezet sokrétű tevékenységet végez. Ebben a strukturált tevékenységben nélkülözhetetlen a jövő generációinak magas színvonalú felkészítése, hiszen elhivatott és szakmájukat jól ismerő kollégákra van szükség. Mint hangsúlyozta, az intézetnek ebben meghatározó a szerepe. A BM OKF főigazgatójának nevében végül kijelentette, hogy a szervezet kiemelt figyelmet fordít az intézet munkájára és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szükséges feltételek továbbra is rendelkezésre álljanak.

Az értekezlet zárásaként az igazgató a teljes személyi állománynak megköszönte a tavalyi munkát, valamint a vendégek által képviselt szervezetek támogatását. Ezt követően úgy fogalmazott, a 2020-as év feladatainak határozott és fegyelmezett végrehajtása során az intézetnek innovatív eredményekkel kell szolgálnia a tudományos életet, legfőképpen a kutatások területén.

Fotó: NKE KI