Katasztrófatípusok - belvíz aloldal fejlécképe

Katasztrófatípusok - belvíz

BELVÍZ

A belvíznek sokféle meghatározása ismert, amelyekben – a számos részletkérdésben fennálló eltérések ellenére – közös, hogy a belvíz a sík vidékek időszakos, de meglehetősen tartós és viszonylag nagy területre kiterjedő jelensége, sajátos vízfajtája.

Hazánk mintegy negyvenöt százaléka síkvidéki terület, egynegyede olyan mély fekvésű, sík terület, amelyről természetes úton nem folyik le a víz. Ezeket a területeket a belvízvédelmi művek nélkül állandóan vagy időszakosan hosszú időre elborítaná az összegyülekező hólé és csapadékvíz. Magyarország mintegy 45 ezer négyzetkilométeres síkvidéki területének jelentős részét, 60 százalékát veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. A kis esésű területeken a felszínen lefolyó víz sebessége igen csekély, a vízmozgás fékezett, elvezetése nehézségekbe ütközik. Ilyen helyeken a víz természetes körülmények között visszamarad a mélyedésekben és mesterséges eszközökkel, létesítményekkel gondoskodnak elvezetéséről.

Káros víz – belvíz – akkor keletkezik a talaj felső rétegében, ha a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek, jellemzője, hogy helyben képződik a kedvezőtlen meteorológiai és vízjárási tényezők hatására: hirtelen hóolvadásból, kedvezőtlen csapadéktevékenységből, de keletkezhet magas talajvízállásból is, amikor a talajvíz kilép a felszínre. Belvíz a lakóterületeken, belterületen is keletkezhet. A belvíz belterületi megjelenésénél kiemelkedően fontos szerepe van a talajvíznek, amely magasra emelkedve erősen korlátozza a talaj vízbefogadó képességét, így a hóolvadáshól és az esőkből nagy kiterjedésű tartós (több hetes, esetleg több hónapos) elöntések alakulhatnak ki, elsősorban a települések mélyebb fekvésű részein, rendszerint a családi házas beépítésű övezetekben. 

Belvízi veszélyeztetettség

Magyarország belvízzel veszélyeztetett területeit a Pálfai-index alapján I.-IV. kategóriába soroljuk. A Pálfai-féle veszélyeztetettségi index (%-ban) – olyan relatív mutatószám, amely számszerűen megadja bármely körülhatárolt térség belvízi veszélyeztetettségét.

Forrás: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Készült a KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 Katasztrófakockázat-értékelési rendszer elnevezésű projekt eredményeinek felhasználásával.

 

BELVÍZ - veszélyeztetettségi térkép

Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép

Forrás: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Kapcsolódó oldalak: