Katasztrófatípusok - Téli veszélyek - A létfontosságú infrastruktúrák (kritikus infrastruktúrák)

A kritikus infrastruktúra fogalma az utóbbi évtizedben jelent meg a hazai szakmai életben és várhatóan teret hódit a köznyelvben is, ahogy a lakosság számára is ismertté és tudatossá válik a kritikus infrastruktúrák védelmének fontossága.

De mi is az, hogy kritikus infrastruktúra és mitől lesz egy infrastruktúra (vagy annak eleme) kritikus?

A fogalom teljes körű értelmezéséhez szükséges annak egyes elemeit vizsgálni. Az egyik összetevő az infrastruktúra, amelynek általános fogalma viszonylag egységesen értelmezett. A fogalom a gazdaságtudományban jelent meg, mint olyan gazdasági feltételek (úthálózat, kikötők, közművek, műtárgyak, közoktatás stb.) gyűjtőneve, amelyek nem vesznek részt közvetlenül a termelési folyamatban, de közvetve befolyásolják a termelés fejlesztésének lehetőségeit.

Ennek analógiája alapján a műszaki infrastruktúrák közé az alapvető létesítmények, létesítményrendszerek, hálózatok tartoznak, amelyek alapjai – létesítési és üzemeltetési feltételei – valamilyen konkrét célt megvalósító létesítményeknek. A társadalmi értelemben vett infrastruktúra ebből következtetve mindazon szervezetek, létesítmények, létesítményrendszerek, hálózatok összessége, amelyek egy országon belül a lakosság szellemi és tárgyi életfeltételeit megteremtik, a gazdaság működését elősegítik, illetve lehetővé teszik.

A kritikusság lényege röviden úgy ragadható meg, hogy kritikus minden „dolog” amelyek megsemmisülése, működésének vagy szolgáltatásainak alacsonyabb szintje, elérhetőségének megszűnése vagy csökkenése valamilyen támogatott objektumra, folyamatra jelentős (ebben az esetben egyértelműen negatív) hatást gyakorol.

A felsorolt példák alapján megfogalmazható a kritikus infrastruktúra általános fogalma, azaz egy országon belül a lakosság szellemi és tárgyi életfeltételeit megteremtő, a gazdaság működését elősegítő vagy lehetővé tévő azon szervezetek, létesítmények, létesítményrendszerek, hálózatok összessége vagy ezek részei, amelyek megsemmisülése, szolgáltatásaik vagy elérhetőségük csökkenése egy adott felhasználói kör létére, lét- és működési feltételeire negatív hatással jár.

A kritikus infrastruktúrák védelme alapvetően nemzeti feladat, saját felelősség szerint kialakítandó tevékenység, amelyre vonatkozóan az EU általános iránymutatásokat fogalmazott meg azzal a céllal, hogy minden tagállamban felhívja a figyelmet a várható, és valószínűsíthető esetek jelentőségére.

Fontos, hogy bevonjuk az érintetteket az állami felügyelettől a fogyasztói felhasználásig. Közösen törekednünk kell arra, hogy biztosítsuk a létfontosságú infrastruktúra elemei által nyújtott szolgáltatások országos, területi és akár helyi szinten történő folyamatosságát egyaránt.

A kritikusinfrastruktúra-védelemmel kapcsolatos feladatai ellátása során a professzionális integrált katasztrófavédelmi szervezet kiemelt célja a lakosság életének és vagyonának, biztonságának, a kiemelkedő társadalmi jelentőségű közszolgáltatások folytonosságának biztosítása, valamint a meglévő közfeladatok (a közbiztonság) hatékonyabb ellátása.