Álláshirdetés - Kiemelt szakügyintéző

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály kiemelt szakügyintéző munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás:
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

A munkavégzés helye:
Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a 12. mellékletben meghatározott „E” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.

Ellátandó feladatok: 

 • Európai uniós és nemzetközi projektekkel kapcsolatos pénzügyi és költségvetési feladatok ellátása, támogatási előleghez és megtérített támogatásokhoz kötődő előirányzat-módosítások elkészítése;
 • A projektekhez kapcsolódó szerződések, kötelezettségvállalások, számlák számviteli integrált rendszer keretében történő analitikus nyilvántartása, feldolgozása, átutalások előkészítése, likviditási terv elkészítése, adatszolgáltatások teljesítése;
 • A projektek időközi és záró pénzügyi beszámolóinak összeállítása, kifizetési igénylések Elektronikus Pályázói Tájékoztató Felületen történő rögzítése;
 • A projektekhez kapcsolódó előirányzati maradvány összegszerűségének megállapítása, a kötelezettségvállalások és azok pénzügyi teljesítése alapján;
 • Elemzések, kimutatások, jelentések, előterjesztések készítése, nyilvántartások, analitikák vezetése;
 • Külső és belső partnerekkel folyamatos kapcsolattartás, levelezések, egyeztetések, szakmai kérdésekre vonatkozó válaszlevelek előkészítése, állásfoglalások kialakítása.

A jelentkezés feltétele: 

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • felsőfokú szakirányú végzettség, (pénzügyi, közgazdasági),
 • hazai és/vagy uniós pályázati projektek pénzügyi lebonyolításában szerzett igazolható tapasztalat

 

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:

 • KGR Forrás NET program felhasználói szintű ismerete;
 • MS Office programok felhasználói szintű ismerete;
 • Elektronikus Pályázói Tájékoztató Felület (EPTK),
 • angol nyelvtudás,
 • megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség.

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 

2019. november 30.

A felvétellel kapcsolatosan további információt Hajduné Sipos Erika tű. alezredes nyújt, az 

revxn.fvcbf@xngirq.tbi.uh

 e-mail címen.

A jelentkezés benyújtásának módja: 

 Elektronikus úton 

revxn.fvcbf@xngirq.tbi.uh

 e-mail címen keresztül.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.katasztrofavedelem.hu

 honlapon szerezhet.