Veszély esetén

Mikor hívjam ezt a számot?

Az ország területén bekövetkezett minden olyan káresemény kapcsán, ahol a katasztrófavédelmi szerveknek további intézkedések meghozatala indokolt lehet, úgy mint

 • az állampolgárok életében jelentős fennakadást okozott (tűz, földrengés, ár-, belvíz, épületomlás, gázszivárgás, szélsőséges meteorológiai helyzet)
 • közúti, légi, vasúti, vízi baleseteknél, ami sérülteteket, emberéleteket követelt
 • amelyik jelentős anyagi kárral járt (közmű-, termelő üzemeknél történt nagyobb kiterjedésű tűzesetek, robbanások, meghibásodások)
 • több ember halálát okozó járványos megbetegedés, mérgezés
 • ahol radioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlására lehet következtetni.

BM OKF Központi Főügyelet általános bemutatása és feladatai

A BM OKF Központi Főügyelet az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság országos hatáskörű 24 órás ügyeleti szolgálata, amely a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóságok és a magasabb készenlétbe helyezett polgári védelmi szervezetek legmagasabb szintű állandó ügyeletét látja el. Az OKF szervezeti struktúrájában az OKF Főigazgató-helyettesi Szervezet Központi Főügyeleti Főosztályának szervezeti egysége. Veszélyhelyzeti tevékenységek:

 • felügyeli - a Műveletirányítási Tervek alapján – a tűzesetek, és műszaki mentések felszámolásához szükséges erők, eszközök riasztását, szükség esetén végrehajtja azok átcsoportosítását, végzi az országosan riasztható különleges szerek riasztását
 • végrehajtja a légijárművekkel kapcsolatos rendkívüli eseményekkel kapcsolatos riasztási, kárfelszámolási feladatokat,
 • intézkedik a tudomására jutott hazai és külföldi terrorcselekményekkel kapcsolatban,
 • közreműködik az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát vagy a környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs eredetű események előrejelzésére és végzi kárelhárításukat, úgy mint:
  • tömeges megbetegedést előidéző kórokozó megjelenése;
  • ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek haváriaszerű szennyezése;
  • a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése;
  • radioaktív anyag szabadba jutása;
  • ipari létesítményben, vagy veszélyes anyag tárolása és szállítása közben bekövetkező súlyos baleset;
  • lakosságot érintő árvízvédekezés;
  • régión belül egyidejűleg járhatatlan vasútvonal, főút, valamint legalább öt mellékút, mely a lakosság alapvető életvitelét jelentősen korlátozza;
  • belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet;
  • az olyan nagy jelentőségű káreset (földrengés, árvíz, épületomlás, olaj-, földgázkitörés stb.), amely az állampolgárok életében jelentős fennakadást okozott;

Monitoring, előrejelző rendszerek felügyelete:

 • végzi a katasztrófavédelmi szervek, mentőszervezetek riasztási, értesítési, berendelési feladatait
 • figyeli az országos háttérsugárzást mérő rendszert, határérték-túllépés esetén riasztja a lakosságot
 • figyeli a veszélyes ipari üzemekhez telepített, a lakosság biztonságát szolgáló MoLaRi rendszer riasztás jelzéseit, intézkedéseket hoz,

Nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatok:

 • koordinálja a nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásból, segítségkérésből adódó feladatokat,
 • intézi a Magyarországon áthaladó nemzetközi segélyszállítmányok ingyenes úthasználatát és a gyorsított határátlépést,
 • A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Nemzeti Riasztási Pontja.
A BM OKF Főügyelet
 • telefonszáma:(06-1) 469-4168,
 • fax száma: (06-1) 469-4300

Akkor hívja ezt a számot, ha az általános segélykérő számokat (104, 105, 107, 112) nem éri el.