Nagy érdeklődést kiváltó konferenciasorozat a Seveso III. irányelvről

2017. november 07. 13:00

A hagyományokat folytatva, immár harmadik alkalommal rendezték meg a Seveso III. irányelv végrehajtását elősegítő, a veszélyes üzemek üzemeltetői, veszélyesipari-védelmi ügyintézők, szakértők és érdekvédelmi szervezetek munkáját támogató szakmai konferenciasorozatot a balatonföldvári Hotel Jogarban.

A jelentkezők nagy számára tekintettel az idén négy alkalommal is megrendezte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezete a „Seveso III. 2017” című szakmai napokat, amelyeken több mint százharminc üzemi szakember vett részt. A konferencia fő témáját a műszaki színvonal fenntartása, a technológiák állapotmegőrzése, illetve az ezekbe a munkálatokba bevont alvállalkozók kezelésével kapcsolatos üzemeltetői feladatok biztonsági vonatkozásai képezték. Mindemellett szó esett az általános közigazgatási rendtartás hatályba lépésével várható változásokról is.
 
A szakmai napokat Mesics Zoltán tű. alezredes, a veszélyes üzemek főosztály vezetője nyitotta meg, a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének képviseletében meghívott előadóként pedig több neves előadó is részt vett. Dr. Gaál Zoltán professzor a karbantartás szerepéről, szervezéséről, végrehajtásáról tartott rendszerelméleti előadást, Magyar Lajos a korszerű karbantartási módok biztonsági és gazdasági előnyeit mutatta be a valós életből merített tapasztalatok, esettanulmányok segítségével, míg Wesser Csaba a karbantartási rendszerek modern szoftveres és hardveres hátteréről tájékoztatta a résztvevőket egy gyakorlatias bemutató keretében.
 
A veszélyes üzemek főosztály képviseletében Domján Iván tű. százados a közelmúltban bekövetkezett hazai és külföldi üzemzavarok, súlyos balesetek ismertetése révén mutatott rá a karbantartással, az alvállalkozók kezelésével összefüggő események tanulságaira, majd Kovács Balázs tű. százados a hatékony biztonsági irányítási rendszerek kialakításához nyújtott támpontokat a karbantartási rendre, alvállalkozók kezelésére vonatkozó kérdéslista előzetes ismertetése révén.
 
A veszélyes üzemek főosztály folyamatosan elemzi a hazai, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok okait, körülményeit, valamint a kivizsgálás során keletkező dokumentációt. Ennek eredményeként a BM OKF előadói bemutatták az üzemeltetőket érintő kivizsgálási kötelezettség teljesítése kapcsán szerzett tapasztalatokat, valamint gyakorlati ajánlásokat tettek az irányítási rendszer vizsgálatának végrehajtásához.
 
Tekintettel arra, hogy a veszélyes üzemek engedélyezési és felügyeleti eljárásaiban is változásokat hoz az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény hatálybalépése, Bali Péter tű. őrnagy a 2018. január elsejétől életbe lépő rendelkezéseket mutatta be, különös tekintettel a kérelemre, valamint a hivatalból induló eljárásokra, az eljárási határidőkre, illetve a jogorvoslatra vonatkozóakra.
 
A kritikusinfrastruktúra-védelem veszélyes üzemeket érintő témájáról, az automatizált folyamatirányító rendszerek kiberbiztonságáról dr. Gazdag Tibor tű. alezredes tartott előadást. Az elmúlt években végrehajtott globális és célzott támadások példáin keresztül, az aktuális trendek elemzésével hívta fel a figyelmet a veszélyes üzemek informatikai, folyamatirányító rendszereinek érzékenységére, valamint a támadások megelőzésének, kivédésének a lehetőségére.
 
A konferencia végén a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket is érintő, a környezeti hatásvizsgálattal összefüggő új katasztrófavédelmi szakhatósági jogkört, illetve az ezzel kapcsolatos hatósági, üzemeltetői feladatokat ismertették.  
 
A tervek szerint hasonló szakmai napok a jövőben is lesznek az ipari szereplők és hatóság által fontosnak tartott témákban.