Idén újabb feladatokat ad a SEVESO III. Irányelv

2016. február 22. 15:39

Miután tavaly nyáron átültették a hazai joggyakorlatba a SEVESO III európai uniós irányelvet, az új szabályozás idén további feladatokat ró mind a veszélyes üzemek üzemeltetőire, mind a katasztrófavédelem ezen ipari létesítményeket vizsgáló hatósági szakembereire.

A SEVESO III. európai uniós irányelv rendelkezéseit – törvényi és rendeleti formában – 2015. június 1-jével ültették át a hazai szabályozásba. A változás egyik következménye, hogy  a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek működtetői kötelesek az idei év első félévében átdolgozni biztonsági dokumentációjukat, majd azt – az irányelvnek megfelelően – 2016. június 1-ig benyújtani a felügyeletüket ellátó hatósághoz. A várhatóan jelentős számú hatósági eljárás szakszerű lefolytatása a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok kiemelt feladata lesz – e feladatkörre az iparbiztonsági főfelügyelők, felügyelők, valamint a hatósági szakemberek különös figyelmet fordítanak a következő időszakban.
 
A katasztrófavédelem veszélyes üzemekkel foglalkozó szakterülete annak érdekében, hogy segítse az új előírások hatékony és eredményes végrehajtását, több szakmai anyagot és útmutatót készített, például üzemazonosítási eljárás témakörben, illetve a logisztikai raktárakra és a mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan. E szakmai anyagok a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján is elérhetők.
 
Az országos iparbiztonsági főfelügyelőség az üzemeltetői és a hatósági jogalkalmazást támogatva 2016 első félévében további iránymutatásokat és módszertani útmutatókat tervez kiadni. Ezek a biztonság-irányítási rendszerre vonatkozó új előírásokra, az üzemeket érő külső hatások biztonsági dokumentációk elkészítésénél történő figyelembe vételére, valamint a nyilvánosság biztosítására vonatkozó követelményekre fókuszálnak.
 
Az idén januárban kiadott, központilag készített ellenőrzési terv elősegíti az igazgatóságok veszélyes üzemekkel kapcsolatos ellenőrzési és felügyeleti feladatainak végrehajtását, meghatározza a különböző ellenőrzések elveit, módszereit. A veszélyes üzemek időszakos hatósági ellenőrzési programjának elkészítéséhez módszertani útmutató is készül, ami részletesen tárgyalja a kiemelt biztonsági kérdéseket, illetve egységes ellenőrzési szempontrendszert tartalmaz arra vonatkozóan, mely területeket kell vizsgálni a veszélyes üzem működésének ellenőrzésekor.
 
Az országos iparbiztonsági főfelügyelőség tavaly több mint ezer szakembert készített fel a jogszabályok változásával kapcsolatban. A hatósági feladatok egységes végrehajtása érdekében a képzés folytatódik – a veszélyes üzemek szakterület az idei első félévben is tart felkészítéseket a területi és a helyi szervek munkatársainak, valamint az üzemeltetők és szakértők számára.

Fotó: Illusztráció - Dóka Imre Zsolt tű. főhadnagy - Sz- Sz- B MKI és Jóri András -BM OKF