Vezetői értekezlet a Rendészettudományi Karon

2023. november 14. 14:12

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán tartottak vezetői értekezletet november 14-én. A találkozón az egyetem, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), valamint a Katasztrófavédelmi Intézet vezetői vettek részt. Az értekezleten dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője és dr. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, az egyetem Tanácsadói Testületének tagja is jelen volt.

Köszöntőt dr. Kovács Gábor rendőr vezérőrnagy, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja, illetve Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a BM OKF műveleti főigazgató-helyettese mondott. 

Az értekezleten ezután előbb dr. Christián László rendőr dandártábornok, oktatási rektorhelyettes mutatta be az egyetem képzésfejlesztését, majd Kovács Gábor dékán a kar általános helyzetéről beszélt. Őt dr. Balla József rendőr ezredes, általános és fejlesztési dékánhelyettes követte, aki a kiképzés és nevelés helyzetét, a fejlesztési tevékenységet vázolta fel. Az oktatási tevékenységről dr. Hautzinger Zoltán rendőr ezredes, oktatási dékánhelyettes tartott tájékoztatót, a tudományos és nemzetközi tevékenységről pedig dr. Mészáros Bence rendőr ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes beszélt. Ezután dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Intézet vezetője mutatta be az intézet tevékenységét. Végezetül a műveleti főigazgató-helyettes tolmácsolta dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy főigazgató képzéssel, az intézet előtt álló feladatokkal kapcsolatos elvárásait. 

Mindezek után a résztvevők meglátogatták a rendészeti oktatási épületet, illetve a kollégiumot, ahol megtekintették a hallgatói körletet, a szituációs házat, a határőr emlékszobát, illetve a lőteret.