Uniós egyeztetés a szabadtéri tűzesetekről

2023. január 13. 07:44

Az Európai Bizottság Polgári Védelmi Műveleti és Humanitárius Segítségnyújtási Főigazgatósága (DG ECHO) a portugál polgári védelemmel közösen szervezett egyeztetést és tartott konferenciát Lisszabonban, amelyen a 2022-ben bekövetkezett szabadtéri tűzesetekből levonható tapasztalatokat értékelték.

A tagországok képviselői január 9-én találkoztak a portugál fővárosban, a hivatalos egyeztetésre január 10-én és 11-én került sor. Magyarországot Barta-Vámos László tűzoltó alezredes, a BM OKF tűzvédelmi főosztályának vezetője, a HUNOR nehéz városi kutató és mentő csapatának egyik összekötő tisztje, valamint Debreceni Péter, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakembere képviselte. A keddi megnyitóhoz és miniszteri panelhez online csatlakozott a BM OKF tűzvédelmi főosztályának két munkatársa is.

Az egyeztetésen harminc európai ország tűzoltó és erdész szakembere, valamint a DG ECHO, az Egyesített Kutatóközpont (JRC) és a Világbank munkatársai vettek részt. A rendezvényt a portugál belügyminiszter, Jose Luis Carneiro, az Európai Unió Humanitárius Segítségnyújtási és Katasztrófa-kezelési biztosa, Janez Lenarčič, és az EU svéd soros elnöksége nevében Carl-Oskar Bohlin polgári védelmi miniszter nyitotta meg.

Az EU biztosa kiemelte, hogy Európában a tavalyi évben nyolcszázezer hektárnyi erdő és vegetáció semmisült meg tűz következtében, ez idáig a legnagyobb terület. Az unió polgári védelmi mechanizmusát (UCPM) tizenegy alkalommal aktiválták erdőtüzek miatt. A tagállamok légi és szárazföldi tűzoltóegységeket, valamint műholdak segítségével készített térképeket kértek. Az európai szolidaritás jegyében, az Európai Veszélyhelyzet-kezelési Központ (ERCC) közreműködésével a tagállamok harminchárom tűzoltó repülőgépet, nyolc helikoptert, hat szárazföldi erdőtűzoltó modult háromszázhatvankilenc tűzoltóval és kilencvenhét járművel küldtek segítségül. A Kopernikusz Veszélyhelyzeti Térképezési Szolgálat (EMS) ötvenhat megkeresésre háromszázhuszonkét műholdas térképet készített, köztük Magyarország részére is a 2022 augusztusi, Pest megyei, hatszázkilencven hektáros tűzesetet követően. 

Az EU biztosa felhívta a tagállamok figyelmét, hogy az EU támogatásával növeljék légi tűzoltási kapacitásukat, vegyenek részt a felkészülésben, telepítsenek tűzoltókat a veszélyeztetett országokba, illetve erősítsék a szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló tevékenységüket. Ehhez nemcsak a DG ECHO, hanem más EU támogatások (például kohéziós alap) is felhasználhatóak.

A nyitóbeszédeket a miniszteri panel követte, amelyen tíz ország katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterei, államtitkárai (a görög belügyminiszter a helyszínen, a többi vezető online videó kapcsolaton keresztül) fejtették ki, elkötelezettek a szabadtéri tűzesetek megelőzése és kezelése ügyében.

A konferencia első napján a DG ECHO és a tagországok megosztották a UCPM aktiválásával, tűzoltóegységek más országba küldésével kapcsolatos tapasztalataikat. A második nap a felkészülés elősegítéséről szólt, azon belül is kiemelten a szabadtéri tűzesetek megelőzéséről. A DG ECHO munkatársai részletesen ismertették a szabadtéritűz-megelőzési akciótervet, és kérték a résztvevő országokat, hogy küldjék meg a témában szerzett tapasztalataikat, bevált gyakorlataikat, a közös fejlődés, és a tűzesetek számának, méretének csökkentése érdekében.

A rendezvény levezető elnöke, a DG ECHO Veszélyhelyzet-kezelési és rescEU igazgatója, Hans Das arra hívta fel a tagállamok figyelmét, hogy a tendenciák alapján a szabadtéri tűzesetek kockázata olyan területeken is nőtt, vagy nőni fog, ahol eddig nem jelentkezett számottevő problémaként. Ezt támasztja alá, hogy 2022-ben voltak olyan országok, így Szlovénia, Csehország és Németország, amelyek erdőtüzek miatt aktiválták a UCPM-et, amelyre korábban nem volt példa.

A konferencián felhívták a tagállamok figyelmét, hogy elsősorban nemzeti szinten kell cselekedniük, és fejleszteniük kell mind a tűzmegelőzési, mind a tűzoltási képességeiket, amelyhez az Európai Bizottság támogatást nyújt.

 

 

Fotó: Barta-Vámos László tűzoltó alezredes