Továbbképzésen vettek részt a műveletelemzők

2022. november 22. 17:04

Az országos tűzoltósági főfelügyelőség november 22-én online formában tartott továbbképzést a katasztrófavédelmi műveletek elemzését végző állomány részére. A képzésen a tűzoltósági főfelügyelők, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat állományának képviselői és a tűzoltósági felügyelők kaptak tájékoztatást a káresemények elemzésével, feldolgozásával kapcsolatos tapasztalatokról.

Fülep Zoltán tű. ezredes, országos tűzoltósági főfelügyelő megnyitóját követően elsőként Vénosz Miklós tű. őrnagy foglalta össze a katasztrófavédelmi műveletek ellenőrzéseinek tapasztalatait. Mint mondta, fontos, hogy a tűzoltásvezetők vagy a kárhelyparancsnokok minden beavatkozást követően értékeljék a beavatkozást, a jelentősebb, országos szinten is hasznosítható tapasztalatokkal járó tűzesetet, káresetet követően pedig tanulmányt kell készíteni. 

Hallai Zsolt tű. alezredes, a szegedi katasztrófavédelmi kirendeltség megbízott vezetője részletesen ismertette a szentesi Papp László Sportcsarnokban 2021. december 28-án keletkezett tűzesetről készített, a tűzoltói beavatkozást részletesen bemutató tanulmányt. Előadásában külön kiemelte a beavatkozást nehezítő körülményeket – ónos eső, jegesedés –, valamint a tűzvizsgálat által megállapított keletkezési okot.

A tavalyi katasztrófavédelmi műveletek összesített tapasztalatait és statisztikai adatait dr. Haramura Edit tű. százados ismertette. Őt követően Barta-Vámos László tű. alezredes, a tűzvédelmi főosztály vezetője a nyári szabadtéri tűzesetek hazai és európai alakulásáról, tapasztalatairól, tendenciáiról tájékoztatta a továbbképzés résztvevőit.

Fülep Zoltán tű. ezredes zárásként felhívta az állomány figyelmét a katasztrófavédelmi műveletek elemzésének, a tapasztalatok, következtetések levonásának, ezáltal a változó körülményekre és az új kihívásokra történő gyors reagálási képesség megtartásának fontosságára.