Ülésezett a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság

2021. december 01.

2021. december 1-jén on-line videokonferencián tartotta meg éves rendes ülését a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság. A 2014 decemberében megalakult testület feladata, hogy olyan tűzvédelmi műszaki irányelveket dolgozzon ki, amelyek segítik a tervezőket, kivitelezőket, üzemeltetőket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tűzvédelmi követelményeinek teljesítésében.

A bizottság ülésén jelen volt Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, megbízott országos tűzoltósági főfelügyelő, a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság elnöke, valamint Badonszki Csaba tűzoltó alezredes, a BM OKF Tűzvédelmi főosztályának helyettes vezetője. A BM OKF Tűzmegelőzési Főosztályt Péter András tűzoltó alezredes, főosztályvezető és Wagner Károly tűzoltó alezredes képviselte az ülésen. 

A bizottságban mindazon szakterületek és szakmai szervezetek képviseltetik magukat, amelyek érintettek a különféle megoldások, a tűzvédelmi irányelvek kidolgozásában. Tagja a szakmai bizottságnak a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség, a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszéke, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Magyar Szabványügyi Testület, az Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft., valamint az Országos Atomenergia Hivatal egy-egy képviselője.

Az ülést Fülep Zoltán, a bizottság elnöke nyitotta meg, majd ismertette az ülés napirendi pontjait.

A bizottsági ülésen részt vevő tagok egybehangzóan elfogadták az első féléves feladatokról szóló beszámolót és a második féléves munkatervi módosításokat. 2021. első félévében a „Kiürítés” és az „Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás” című irányelvek bővítése történt meg. Mindkét irányelv 2021. július 15-től alkalmazható. A második félévben a „Hő és füst elleni védelem” irányelv felülvizsgálatán és módosításán dolgozott a felelős munkacsoport. A félév során a tagok 21 alkalommal ültek képernyő elé, hogy on-line térben egyeztessenek a biztonságos tűzvédelmi megoldásokról. 

A bizottság a 2022-es év feladataként megszavazta a meglévő tizennégy Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változása miatti – felülvizsgálatát és módosítását. Így az ez év második félévére tervezett „Hő és füst elleni védelem” irányelv bővítésének megjelenése is 2022-ben várható. 

Az ülést a bizottság elnöke zárta be, megköszönve a munkabizottsági tagok egész évi munkáját. 

A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság által előkészített, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója által kiadott irányelvek a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján (https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek) elérhetőek.

Fotó: Baczakó Tamás tűzoltó őrnagy