Első tisztek, elismerések, születésnapi ajándéktárgyak

2021. április 28.

A havonta megtartott katasztrófavédelmi igazgatói értekezletek visszatérő programpontja az első tisztek kinevezési okmányának átadása, és ezzel összefüggésben a fogadalomtétel. Ezen alkalmakkor adják át a hősies helytállásért odaítélt elismeréseket, és a kerek születésnapjukat ünneplők miniszteri, illetve főigazgatói ajándéktárgyait. A világjárvány miatt az értekezletek hónapok óta online formában zajlanak, az elismeréseket az érintettek szolgálati helyükön vehetik át.

Az országos katasztrófavédelmi főigazgató május elsejei hatállyal kinevezte tűzoltó századossá Tóth Julianna rendvédelmi igazgatási alkalmazottat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Horváth Róbert tűzoltó zászlóst a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Beh Gábor tűzoltó zászlóst a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kovács Jenő Gyula tűzoltó törzszászlóst pedig a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ állományába. Tűzoltó főhadnagyként szolgál ezentúl a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Perényi Katalin, a Veszprém megyei katasztrófavédelemnél Lőrincz Gyula tűzoltó zászlós és Markács Zsolt tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon pedig Kecskés Kálmán tűzoltó főtörzsőrmester. A főigazgató kinevezte tűzoltó hadnaggyá Hargitai Péter rendvédelmi igazgatási alkalmazottat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába, Kiss Róbert tűzoltó törzsőrmestert a Heves, Szakál Szabinát pedig a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába.

Február 26-án két tűzoltó kolléga szolgálatteljesítés közben nagy füstöt észlelt. Szolgálati gépjárművel a helyszínre hajtottak, ahol félig fekvő helyzetben találtak rá egy tanya idős tulajdonosára, aki elmondta, hogy tüzet gyújtott, de rosszul lett és már nem tudta megakadályozni a tűz továbbterjedését. Segítettek az idős férfinak, majd a helyszínen található eszközökkel megkezdték az egyre nagyobb területen égő avartűz körülhatárolását, így megakadályozták, hogy a lángok átterjedjenek a közeli kukoricatarlóra. Hősies helytállása elismeréseként dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató elismerésben részesítette Lévai Zoltán tűzoltó századost, a BM OKF informatikai főosztály kiemelt főelőadóját és Csatári István Tibor tűzoltó századost, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság informatikai osztálya kiemelt főelőadóját.

Március 6-án egy lakóépületben keletkezett tűzhöz riasztották a főváros második kerületének hivatásos tűzoltóit. Az épület teljes tetőszerkezete lángolt. Hadnagy Zoltán Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a budavári katasztrófavédelmi őrs beosztott tűzoltója – alpintechnikai jártasságát kihasználva – kötélbiztosítás mellett megbontotta az erős füst miatt jelentős hőterhelésnek kitett tetőszerkezetet, ezzel megakadályozta, hogy a tűz az ikerház másik szárnyára is átterjedjen. Kiemelkedően gyors és szakszerű intézkedéseinek köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy nagyobb anyagi kár keletkezzen. Hősies helytállása elismeréseként a főigazgató elismerésben részesítette a főtörzsőrmestert.

Március 19-én egy lakóingatlanban keletkezett tűzesethez elsőként Kelemen Gyula rendőr főtörzsőrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja és Bognár Péter honvéd őrmester, a MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ altisztje érkezett meg elsőként. A szóban forgó családi ház garázsában berendezési tárgyak és az ott tárolt tűzifa teljes terjedelmében égett, a lakórész megtelt füsttel. A rendőr és honvéd kolléga behatolt az épületbe és kimenekített onnan egy tizennégy éves gyermeket, akit azután átadtak a mentőszolgálat munkatársainak. Kelemen Gyula és Bodnár Péter testi épsége kockáztatásával segített, ezzel nagyobb tragédiát akadályozva meg. Hősies helytállása elismeréseként az országos katasztrófavédelmi főigazgató elismerésben részesítette a rendőr főtörzsőrmestert és a honvéd őrmestert.

Góra Zoltán főigazgató negyvenöt év szolgálati viszony elismeréseként jubileumi jutalomban részesítette Dányi Béla Endre tűzoltó dandártábornokot, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hatvanadik születésnapja alkalmából emléktárgyat adományozott Mácsai Antal tűzoltó ezredesnek, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának és Seper András László tűzoltó ezredesnek, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének, illetve ötvenedik születésnapja alkalmából dr. Szomolányi Gábor tűzoltó ezredesnek, a BM OKF Humánszolgálata főosztályvezetőjének.

Az országos katasztrófavédelmi főigazgató hatvanadik születésnapja alkalmából ajándéktárgy elismerésben részesítette Farkas Tamást, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ kéményseprőmesterét és Molnár Lászlóné rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a ceglédi katasztrófavédelmi kirendeltség előadóját.

Ötvenedik születésnapja alkalmából a főigazgató ajándéktárgyát kapta Bakó Mihály tűzoltó főtörzsőrmester, a karcagi hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője, Baráthné Imre Katalin tűzoltó főhadnagy, a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottja, Bíró Attila tűzoltó százados, a VIII. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka és Brecsok Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a XVII. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője. 

Szintén főigazgatói ajándéktárgyat vehetett át ötvenedik születésnapja alkalmából Fekete Attila Lajos tűzoltó főtörzsőrmester, az ajkai hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője, Galántai Judit rendvédelmi igazgatási alkalmazott, a BM OKF Kommunikációs Szolgálatának újságírója, Gergely Károly tűzoltó főtörzsőrmester, az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője, Györe József tűzoltó főtörzsőrmester, a belvárosi katasztrófavédelmi őrs gépjárművezetője, illetve Horváth Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester, a keszthelyi hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője.

Ötvenedik születésnapja alkalmából Góra Zoltán főigazgató ajándéktárgy elismerésben részesítette Kerek Péter Balázs tűzoltó őrnagyot, a pétervásárai katasztrófavédelmi őrs őrsparancsnokát, Kodrucz Norbert tűzoltó zászlóst, a III. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét, Koi Béla Levente tűzoltó főtörzszászlóst, a záhonyi katasztrófavédelmi őrs szerparancsnokát, Kóródi Sándor tűzoltó főtörzsőrmestert, a püspökladányi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát, Kurucz József tűzoltó törzszászlóst, a letenyei katasztrófavédelmi őrs szerparancsnokát, Magyar Zsolt József tűzoltó főtörzszászlóst, a marcali hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét, valamint Molnár Gábor tűzoltó főtörzszászlóst, a pécsi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát.

A főigazgató ajándéktárgyát kapta ötvenedik születésnapja alkalmából Nagy István Károly tűzoltó őrmester, a pétervásárai katasztrófavédelmi őrs gépjárművezetője, Nagy Zoltán, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő szakmunkása, Németh Péter tűzoltó zászlós, a pápai hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka, Papp Sándor tűzoltó főtörzsőrmester, a szeghalmi hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója, Patkás István tűzoltó törzszászlós, a gyulai hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője és Ponkházi János Antal, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ előadója is.

Ötvenedik születésnapja alkalmából főigazgatói ajándéktárgy elismerésben részesült Sinka István tűzoltó főtörzsőrmester, a IX. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője, Szabó Róbert Tibor tűzoltó százados, a kazincbarcikai hivatásos tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka, Szálkai Gábor tűzoltó százados, a monori hivatásos tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka, Takács István tűzoltó főtörzsőrmester, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műszaki osztályának segédelőadója, Töltl Tamás tűzoltó főtörzsőrmester, a szentgotthárdi katasztrófavédelmi őrs beosztott tűzoltója, valamint Záhorszki Gyula tűzoltó főtörzsőrmester, a váci hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója.