Page 3 - magazin-március
P. 3

1


     A polgári védelem napja:                      A tartalomból     március 1.                             Főigazgatói interjú ......................................2


                                       Ár- és belvíz, vörösiszap ..............................4
     1992 óta minden évben megünnepeljük a polgári védelem napját, így lesz ez az idén
     is. 2011. március 1-jén nem csupán a hagyományoknak akarunk eleget tenni, amikor             KATASZTRÓFAVÉDELEM 2011. március
     a fi gyelmünk középpontjába a polgári védelmet helyezzük, számot kívánunk vetni
     mindazzal, ami az elmúlt hónapokban az országban és a polgári védelem terén történt.
     2010 a katasztrófák éve volt Magyarországon, valamennyien, a katasztrófavédelemben,
     azon belül pedig a polgári védelemben, a tűzvédelemben tevékenykedők soha nem
     látott kihívások elé néztünk, az egyes esetekből tanulságok sorát vontuk le.
      Ezek közül a legfontosabb, hogy az alapelvet, miszerint ma a lakosság védelme az
     elsődleges feladata a szervezetnek, aprópénzre kell váltani. Nem elégedhetünk meg
     azzal, hogy léteznek a szükséges törvények, szabályok és működési rendek, azokat
     az éles helyzetekhez kell igazítani! 2010 egyrészt megmutatta, hogy a leghihetetlenebb  EU-elnökség ................................................9
     helyzetek következhetnek be egyik pillanatról a másikra, másrészt az is kiderült: nincs
     minden rendben, a végrehajtásban anomáliák vannak, hiányzik a gyakorlat, és hiányoz- Krónika
     nak azok a protokollok, amelyekhez nyúlva mindenki, szakember, állampolgár, kése- Évértékelés ....................................................11
     delem nélkül teheti a dolgát.
      Láttuk azt is, hogy a polgári védelem csak minden eddiginél szélesebb együttmű-
     ködéssel töltheti be funkcióját. Olyan szervezetekkel, szolgáltatókkal kell napi szinten
     kapcsolatot tartani, amelyekkel korábban soha. Lépéseinket a valós élethez igazítjuk,
     ehhez az irányokat EU és NATO tagságunk mellett a helyi viszonyok ismerete is meg-
     szabja.
      Olyan mértékű a technikai fejlődés, amely egyrészről hatalmas lehetőségeket,
     másrészről hatalmas kockázatokat hordoz magában. A magunk javára kell tudnunk
     fordítani mindezt: az információ célba juttatásakor, az előrejelző és monitoring rend-
     szerek kiépítésekor. Ha nem félünk ezeket az eszközöket bátran használni, életeket,  Időszerű kérdések .....................................21
     vagyonokat menthetünk meg.                     Az igazgatóságok életéből ........................24
      Az elmúlt hetekben a kormány, a Belügyminisztérium és természetesen a kataszt-
     rófavédelem is levonta a szükséges következtetéseket, megindult egy minden eddiginél
     gyakorlatiasabb tervező, szervező munka, az egyes események irányítási folyamatai-
     nak tisztázása. Gyakorlatokat tartunk országszerte, amelyeken a legapróbb lépésekig
     tisztázzuk, milyen helyzetben kinek mi a dolga. Hatalmas munka ez, hiszen a polgári
     védelem össztársadalmi feladat, senki nem várhatja ölbe tett kézzel, hogy a baj órájá-
     ban segítséget kapjon. Emberek ezreinek, százezreinek kell végre megértenie a rend-
     szer működését, a saját felelősségét és feladatait, hiszen különben dominóként dől
     össze az egész rendszer. Nem elég ugyanis, ha a hivatásosok tisztában vannak az
     egymásra épülő feladatokkal, egy láncszem hiánya is végzetes lehet. A társadalom és
     a közigazgatás minden szintjén tisztázni kell a feladat- és hatásköröket!
      A mi felelősségünk felkészíteni, tájékoztatni és persze segíteni mindazokat, akik
     nem rutinszerűen látnak el polgári védelmi feladatokat, és mindezt még jóval a kataszt-
     rófák, veszélyhelyzetek bekövetkezése előtt kell megtennünk. Ehhez szakmai tudásra,
     eszközökre, és nem utolsósorban hivatástudatra, valamint elszántságra van szükség.
     Jó példa erre az, amit ebben a pillanatban is teszünk Borsodban, ahol az újjáépítés
     után árvízmegelőző beruházásokba kezdtünk annak érdekében, hogy ne ismétlődhes-
     sen meg az, ami tavaly nyáron történt. Ezzel párhuzamosan az egész országban
     cselekvőképes polgári védelmi szervezetek létrehozásán dolgozunk.
      Tudom, hogy a polgári védelem mindezeknek birtokában van, eljött azonban az
     elmélet tettekre váltásának az ideje! Ehhez kívánok erőt és kitartást!   Fotók: Páros György
                                         A polgárok védelmében bevetésen a
                             Dr.Bakondi György  veszélyhelyzeti felderítő csoport – gyakorlat
                                            Encsen 2010-ben

                                         Az Országos Katasztrófavédelmi
                                         Főigazgatóság hivatalos honlapja
                                             az Interneten:
                                       www.katasztrofavedelem.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8