Page 8 - katved-november
P. 8

6                                      Halálos lakástűz

   A hÓnAp bEAVATKoZáSAI                            A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
                                          tűzoltóit október 28-án hajnali három óra
                                          után riasztották a IV. kerületi Mikszáth Kál-
                                          mán utcába, ahol egy száz négyzetméteres
                                          családi ház állt lángokban. A tűzoltók percek
                                          alatt kiértek a helyszínre, de a tetőszerkezet
                                          és a tetőtéri szint már több méteres lángok-
                                          kal égett. Huszonnégy tűzoltó négy vízsu-
                                          gárral határolta körbe a tüzet, így mentve
                                          meg a szomszédos épületet. A hatalmas tűz
                                          miatt a közeli házak lakóit is ki kellett kísér-
                                          ni saját biztonságuk érdekében. A tűzoltás
                                          közben egy raj a földszinti helyiségekbe be-
                                          hatolt, ahol egy idős férfit találtak. A sérültet
                                          kihozták az épületből, de a mentőszolgálat
                                          szakemberei már nem tudtak rajta segíteni,
                                          a helyszínen életét vesztette. A tűz megron-
                                          gálta a födémszerkezetet és az emeletre
                                          vezető lépcsőt, így azt a szintet csak az oltás
                                          végeztével lehetett megközelíteni. A felső
                                          szinten egy idős nő holttestét találták meg
                                          a tűzoltók. Az oltási munkálatokat reggel öt
                                          órakor fejezték be az egységek, ekkor kez-
                                          dődhetett meg a tűzvizsgálati eljárás.

      Felborult
      egy kamion
      Szolnoknál


      Halálos kimenetelű közlekedési baleset
      miatt zárták le több mint egy napra a
      4-es főutat a 94-es kilométerszelvény-
      ben, Szolnok közelében október 21-én.
      Egy külföldi kamion és egy autó ütközött
      egymással frontálisan, utóbbi vezetője
      a helyszínen meghalt, a kamion sofőrjét
      kórházba szállították. A teherautó fel is
      borult, hosszan csúszott az út mellett,
      szinte felszántva a földet, a tartály végül
      keresztbe fordult és elzárta az utat. A tar-
      tályban lévő nagy mennyiségű, két kom-
      ponensű, purhab előállításához használt
      anyag szerencsére nem folyt ki, annak
      ellenére sem, hogy a tárolók fala megsé-
      rült, több helyen be is horpadt. A hatalmas kamion mozgatása kocká- cég munkatársai, a több mint tizenkétezer liternyi folyadék nagy része
      zatokkal járt, hiszen fölötte magasfeszültségű elektromos kábelek hú- szinte pillanatok alatt átkerült a mentesítő kamionba a még oldalán fek-
      zódtak, a tartály fele az árok fölött lógott a levegőben, a másik fele az  vő tartályokból. Ahhoz, hogy a hatalmas járművet kerekeire állítsák és
      útpályán veszélyesen megdőlve azzal fenyegetett, hogy még nagyobb  megszabadítsák a maradék szállítmánytól is, előbb ki kellett juttatni
      baj történik. Miközben a műveletirányítók a mentesítő jármű szervezé- a magasfeszültségű vezeték alól. A szolnoki daru biztosítása mellett
      séről és tolmácsról gondoskodtak, aközben arról is döntés született,  milliméterről milliméterre forgatták el, hasonlóan hosszadalmas és
      hogy a kamiont kerekeire kell állítani, hiszen a tartályok tartalmát csak  precíz művelet volt a jármű kerekekre állítása is. A hatalmas monstrum
      ebben az állapotban lehet maradéktalanul átfejteni, és elvontatni is  megfordítása, kerekekre billentése és elszállítása a szolnoki hivatásos
      csak így lehet. Csakhogy ehhez a Romániából érkezőkre volt szük- tűzoltók és egy kamionmentő cég közös munkáját igényelte, minden
      ség, akik csak egy nap késéssel tudták az átfejtőszivattyút, -csövet  lépés összehangoltan, kidolgozottan történt, annak végeztével végre
      és mentesítő járművet biztosítani. Másnapra végre meg is érkeztek a  a főút is felszabadulhatott
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13