Page 3 - katved-november
P. 3

1


                                       A tartalomból


      Einstein után szabadon                      Idõszerû kérdések

                                       Háborús övezet, zavargások, természeti
                                       katasztrófa Hunóriában......................................2
                                       Interjú a búcsúzó svéd mentorral.......................5
    Einstein óta tudjuk, hogy minden relatív, vagyis azt, hogy két, egymáshoz képest mozgó
    megfigyelő két esemény között eltérő idő- és távolságnagyságot mérhet. Így fordulhat            KATASZTRÓFAVÉDELEM  2014. november
    elő, hogy a szokásosnál sokkal gyorsabban telt el majdnem három év. Mert bizony las-
    san három éve annak, hogy eldöntetett: a katasztrófák, veszélyhelyzetek kezelésével
    járó mentési munkálatokban való közreműködés érdekében a BM Országos Kataszt-
    rófavédelmi Főigazgatóság égisze alatt hivatásos mentőcsapat alakul. 2012 januárjá-
    ban indult a szervezőmunka, megkezdődött a toborzás, több száz hivatásos állományú
    kolléga gondolta úgy, hogy tagja akar lenni ennek az – nem titkoltan – elitcsapatnak.
    Januártól az ENSZ INSARAG minősítésig eltelt alig tíz hónap einsteini megközelítésben
    nyilvánvalóan rövidebbnek tűnt háromszáz napnál, hiszen tenni-, szervezni-, beszerez-
    ni-, megtanulnivalóból akadt rengeteg. Két éve októberben a hivatásos katasztrófavéde-
    lem jelentős része azon dolgozott, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének minősítői  A hónap beavatkozásai....................................6
    a terepgyakorlat után úgy gondolják, hogy a nehéz kategóriára pályázó HUNOR és a
    közepes kategóriában magát megmérető önkéntes csapat, a HUSZÁR igenis megfelel  Krónika
    az előírásoknak, a tagok ismerik és alkalmazzák az INSARAG irányelv városi kutatás- A tizedik önkéntes tűzoltó egyesület kezdte
    mentésre vonatkozó előírásait, tehát alkalmasak arra, hogy nemzetközi bevetéseken  meg az önálló beavatkozást.............................10
    vegyenek részt. A hajdúszoboszlói gyakorlat négy napja a mentőszervezet vezetésé- Gyakorlat az M6-os autópálya alagútjban........13
    nek, az éjjel-nappal dolgozó tagoknak egészen biztosan „hosszabb volt” kilencvenhat
    óránál. A magyarok végül bizonyítottak, a minősítést megkapták, de egy határidőt is:  Interjú
    2014 év végét. Eddigre, vagyis mostanra kellett elérnie a hivatásos mentőcsapatnak  Bűnfelderítés, feddhetetlenség, megbízhatóság.....15
    azt a létszámot, amely már kiad három váltásnyi szakképzett állományt. Nem volt tehát
    dologtalan az elmúlt huszonnégy hónap, ez idő alatt két toborzás, kiválasztás, felkészí- A jövõ tisztje
    tés zajlott, kiegészülve természetesen a szükséges eszközbeszerzéssel is. És mellette  „Ki ne szeretne embereket menteni?”..............17
    – nem mellékesen – voltak éles bevetések itthon és külföldön egyaránt. Egy szó mint
    száz, gyorsan eltelt 2012 januárjától ez a majdnem három év. A minősítés, a felduz- Portré
    zasztott létszám, az egyre gyűlő tapasztalatok azonban nem jelentik azt, hogy a men- Megfejteni és felejteni:
    tőszervezetnek nincs hova fejlődnie, mert ahogy a HUNOR svéd mentora fogalmazott,  gyorsan és következetesen..............................18
    az út még csak most kezdődik. És azt sem szabad elfelejteni, hogy a minősítés öt évre  Húszéves az Életjel Mentőcsoport.....................19
    szól, vagyis 2017-ben esedékes az újraminősítés. Addig pedig megint csak szűk három
    évünk van, és ugye Einstein óta tudjuk, az idő relatív…
      De a képlet ismételt bizonyításával nem kell 2017-ig várnunk, hiszen kézzelfogható
    bizonyítékunk van rá már most is: még csak most léptünk be 2014-be, mintha tegnap
    lett volna az év eleji ónos esős időszak, alig néhány napja indult az első önkéntes tűz-
    oltóság, a HUNOR szerbiai bevetése sem volt olyan nagyon régen, a nyári szabadság
    emléke sem halványult még el, ahogy a szeptember eleji árvizek is éppen csak levonul-
    tak – és tessék máris készülünk az idei télre. Huszonnyolc szervezet háromszáz tagja,
    köztük igen sok lelkes önkéntes, november második szombatján azt gyakorolta, hogyan
    kell kezelni és felszámolni a rendkívüli téli időjárás következtében dominószerűen egy-
    mást követő katasztrófákat, hogyan kell együtt dolgozni a mentésbe bevonható többi
    csapattal.                              Magazin
      Lehet erre azt mondani, hogy emberek, milyen tél, nézzünk már ki az ablakon, novem- Álma, hogy tűzoltó legyen.................................21
    ber elején, e sorok írásakor tíz fok felett van a hőmérséklet, tavaszt idézően csicseregnek
    a madarak és a falevelek is csak az évszázados megszokás miatt sárgulnak és hullanak,  Az igazgatóságok életébôl............................21
    nem pedig azért, mert olyan hűvös lenne. Pedig a felkészülésre mindenképpen szükség
    van, mert az őszt ezen a szélességi körön előbb-utóbb azért biztosan a tél követi. Arra
    pedig nincs semmi garancia, hogy az időjárás előzékeny módon felveszi a ritmusunkat és  Címlapunkon: Nemzeti gyakorlatot tartott Hajdú-
    szép fokozatosan érkezik a hideg, lépésről lépésre jelentkeznek a télre utaló jelek. Köny- szoboszlón a HUNOR hivatásos mentőszervezet
    nyen előfordulhat, hogy az időjárási frontok éberségi próbát tartanak, hirtelen ránk törnek  Fotó: Schober Andor - RSOE
    és beköszönt a zimankó. És a tél bizony nagyon is valóságos tud lenni…   Az Országos Katasztrófavédelmi
                                          Főigazgatóság hivatalos honlapja
                                             az interneten:
                               A szerkesztőség   www.katasztrofavedelem.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8