Page 3 - magazin-október
P. 3

1

      Minôsítés és emlékezés                      A tartalomból       hogyan nap mint nap, úgy az elmúlt hónapban is fontos, az emberek életét és az
       anyagi javakat érintő feladatokat látott el a katasztrófavédelem, a mostani lapszám  Idôszerû kérdések
    A megjelenésének pillanatában a szervezet számára mégis az a legfontosabb, hogy  Súlyos földrengés Hunoriában–
    javában tart a HUNOR és a HUSZÁR Mentőszervezet ENSZ INSARAG minősítése. A két  próbaminősítésen a Hunor és a Huszár
    csapat Hajdúszoboszlón igyekszik teljesíteni azokat a követelményeket, amelyeknek minden  Mentőszervezet..............................................2 KATASZTRÓFAVÉDELEM  2012. október
    olyan mentőcsapatnak meg kell felelnie, amelyik nemzetközi bevetésekben akar részt venni.
    A hivatásos tűzoltókból álló, nehéz minősítésre aspiráló Hunornak, illetve az önkéntesekből
    létrejött közepes városi kutató-mentő csapatnak, a Huszárnak nem csupán felkészültségből
    kell ezekben az órákban ötösre vizsgáznia, a tagoknak bizonyítaniuk kell azt is, hogy képe-
    sek csapatban dolgozni, egymásért felelősséget vállalni, és azt is meg kell mutatniuk, hogy
    a mentendő „személyben” a bajba jutott embert látják.
      Több mint egy évnyi kemény munka áll a mentőszervezetek háta mögött. Egy ilyen csa-
    pat nem erős, bátor és ügyes emberek gyülekezete, a sok erős, bátor és ügyes tűzoltónak,
    önkéntes mentőnek csapattá kell összeállnia. És még ez is kevés: megfelelő eszközök nél-
    kül nem is érdemes semmilyen küldetésnek nekivágni. Ma már ezek is rendelkezésre állnak,
    a zsámbéki próbaminősítés során használhatták is őket a csapatok. Mindezzel és a svéd
    mentor bizakodásával együtt is kemény vállalkozásba kezdtek a „hunorosok” és a „huszá-
    rosok”, aminél embert próbálóbbak csak az éles helyzetek lesznek majd. Ne legyen így, de  Krónika
    akár holnaptól.                            Sikeresen vizsgázott három megye....................4
      Miközben a mentőszervezetek „még csak” készülnek leendő feladataikra, a katasztró-
    favédelem más szakemberei, például az iparbiztonsági szakterületen dolgozók új s újabb
    helyzetekben találják magukat. Alig zajlott le a tavaszi közúti után a vízen is egy többnapos
    ellenőrzéssorozat több hatóság bevonásával, máris azzal kellett szembesülni: nem lehet
    elégszer kontroll alá vonni a hazai utakon közlekedő, veszélyes árukkal megrakott járműve-
    ket, mindig lesznek szabályszegők. Olyanok, akik fittyet hánynak az embereket és a környe-
    zetet fenyegető veszélyekre. Velük szemben muszáj a hatósági eszköztár egészét bevetni,
    így talán idővel csökkenthető azoknak a veszélyhelyzeteknek a száma, amelyek kifejezetten
    az emberi gondatlanságra, a felelőtlenségre vezethetőek vissza.
      A katasztrófavédelem vezetése is felismerte, hogy még az elmúlt hónapokban végzettnél  Konzultáció a kirendeltségvezetőkkel és
    is erősebb megelőzési munkára van szükség, amelyhez a törvény adta felhatalmazásával  a tűzoltóparancsnokokkal..................................7
    maximálisan élni tudó hatósági szakembergárda kell. A szervezet struktúrájának októberi  az igazgatóságok életébôl............................23
    „finomhangolása”, a kirendeltségek, vagyis a végrehajtás szintjének megerősítése mögött
    éppen ez a szándék húzódik. Na és persze az, hogy a kollégáknak újabb feladatokkal kell a
    következő hónapoktól megbirkózniuk: kétség ne legyen, nem kis felelősséget ró rájuk mind
    a kéményseprői tevékenység ellenőrzése, mind a kritikus infrastruktúra elemeinek felügyelet
    alatt tartása.
      Mindezek mellett nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy a katasztrófák elleni véde-
    kezés területének nemzetközi világnapja is októberben van: az ENSZ 1987-es határozata
    alapján október második szerdáján tartják a Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Vi-
    lágnapját. Alkalom ez arra, hogy mindenki, akinek erre lehetősége van, figyelmeztesse a tár-
    sadalmakat a Föld sérülékenységére, az érte viselt felelősségre. Nemzetközi segítség nélkül  A címlapon: veszélyes árut szállító hajó
    a katasztrófa sújtotta államok gyakran képtelenek úrrá lenni a nehézségeken. A világszer- haváriája Dunaföldvárnál.
    vezet dokumentuma azt ajánlja a kormányoknak, hogy ösztönözzék az olyan intézkedéseket  A fotót készítette: Videócsoport
    és szakmai segítségnyújtási programokat, amelyek a természeti katasztrófák becslésével,
    előrejelzésével, megakadályozásával és enyhítésével foglalkoznak.      Az Országos Katasztrófavédelmi
      Minderre a mindennapi rutin közepette is muszáj gondolni!        Főigazgatóság hivatalos honlapja
                                             az interneten:
                              A   s z e r k e s z t ő s é g www.katasztrofavedelem.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8