Page 3 - magazin-július-augusztus
P. 3

1

            Minden relatív                     A tartalomból
    Einsteinnek igaza van: az idő tényleg relatív. Úgy telt el az elmúlt nyolc hónap, mintha valaki  Idôszerû kérdések
    állított volna az idő kerekének sebességén. Január másodika például mintha tegnapelőtt  Átalakulóban a tûzoltó, a kataszrófa- és polgári
    lett volna. Mintha alig negyvennyolc órája hangzottak volna el a miniszterelnök azóta sokat  védelmi szakképzés .........................................2
    idézett szavai, amelyekkel a katasztrófavédelmet a magyar állam egyik legfegyelmezettebb,  Tizenöt éves a Katasztrófavédelmi
    legjobban működő testületének nevezte, és kijelentette, hogy az elmúlt tíz évben a szervezet  Kutatóintézet..........................................................3
    bizonyította: munkája nélkülözhetetlen, továbbfejlesztésre érdemes.                     kaTaSzTróFaVÉDELEm 2012. július-augusztus
      Pedig mire ezek a sorok kikerülnek a nyomdából, már az évnek a kétszázhuszonnyolca-
    dik napjánál járunk, és kétség se férhet hozzá, a szervezetben dolgozók ennek döntő részét
    kemény munkával töltötték. Mert például az a körülbelül kétszázhatvan jogszabály se magá-
    tól született vagy módosult, amelyre az egységes alapokon való működés és gazdálkodás
    érdekében volt szükség, és a korábbi hivatásos önkormányzati tűzoltóságok vagyonának
    átvételét sem láthatatlan kezek irányították, ahogyan az év első hat hónapjában indított több
    mint ezer üzemazonosítási eljárás mögött sem a véletlen, hanem az iparbiztonsági szakte- Krónika
    rület munkatársainak kiemelkedő teljesítménye áll. Nem kevés feladatot adott a szerteágazó  A rendszer beüzemelése megtörtént,
    adatállományt integráló és számtalan módon feldolgozó Iparbiztonsági Információs Központ  most a mûködtetésen a sor................................8
    létrehozása is. Sok munka van az őrsprogram elindítása, a tűzvizsgálat, a beavatkozás-
    elemzés és a műveletirányítás rendszerének át-, illetve kialakítása mögött, az önkormány-
    zati, a létesítményi tűzoltóságokkal, az önkéntes egyesületekkel fenntartott kapcsolat új-
    raértelmezésében. A polgári védelem területén szolgálatot teljesítők sem töltötték tétlenül
    az elmúlt hónapokat, hiszen zajlik a kockázatok felmérése és elemzése, megszülettek a
    veszélyelhárítási tervek és befejeződött az ország településeinek katasztrófavédelmi osz-
    tályokba sorolása. Mindezek mellett sorra alakulnak az önkéntes és köteles polgári védelmi
    szervezetek, köztük mentőszervezetek, így például a Hunor Hivatásos Katasztrófavédelmi  Személyi változás a fôigazgató-helyettesi
    Mentőszervezet.                            székben...........................................................13
      Mindez történt egy rendkívül fi atal, tapasztalt szakemberekben valamelyest hiányt szen- Magazin
    vedő szervezetben, ahol éppen ezért felértékelődött és új lendületet vett a képzési, szakké- Menekülési felvonó alkalmazási lehetôségei.......24
    pesítési rendszer.
      És természetesen a teendők sorának még koránt sincs vége, elég csak szót ejteni a  Az igazgatóságok életébôl............................28
    Szociális Családiház-építési Program keretében Ócsán létesítendő szociális lakásokról,
    amelyek építése közel négyszáz közfoglalkoztatott számára jelent majd munkát. A hatósági,
    jogalkotói munka sem torpan meg, a többi között módosítani kell az Országos Tűzvédelmi
    Szabályzatot, egyes szabályozók kiigazításáról is gondoskodni kell. Ezen kívül feladatot je-
    lent a tűzoltói túlriasztások számának csökkentése, a szabadtéri tüzek megelőzése, a társ-
    hatóságokkal való szorosabb együttműködés kialakítása. A tervek között szerepel, hogy az
    év végére minden megyében legyen speciális önkéntes mentőcsapat, és feladatot ad az
    állampolgárok öngondoskodásra való készségének, képességének fejlesztése is.
      Indul a 112-es segélyhívó-rendszer, új egészségügyi, pszichológiai és munkabiztonsági
    központok nyílnak, megkezdődik a tűzoltó gépjárművek gyártása, és a tervek szerint még
    ebben az esztendőben megszületik az eddig hiányzó törvény a kritikus infrastruktúrák védel-
    méről. A sort folytatni lehetne az új, moduláris rendszerű képzés beindulásával, a hivatáso-
    sok életpályamodelljének véglegesítésével, a logisztikai rendszer átalakításával. A címlapon szereplő fotót
      Ezért is szerencse, hogy Einsteinnek igaza van, és az idő tényleg relatív. Mert ahogy az év  Wandraschek Zoltán tű. százados (Győr-Moson-
                                          Sopron MKI KMSZ) készítette
    első nyolc hónapja szinte észrevétlenül elröpült, talán a maradék négyet sikerül olyan hosszúra
    nyújtani, hogy minden tervezett és terven felüli feladat végrehajtására maradjon idő. Az Országos Katasztrófavédelmi
                                          Főigazgatóság hivatalos honlapja
                                             az interneten:
                                Galántai Judit  www.katasztrofavedelem.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8