Page 9 - katved-december
P. 9

7
      Ammóniavezeték sérült
      meg Mezőkovácsházán

    Ammóniavezeték sérült meg október 24-én reggel egy mezőkovács-
    házi küszöbérték alatti veszélyes üzemben: a maró, mérgező gáz
    technológiai karbantartás közben került a levegőbe. A helyszínre a
    Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mezőkovácsházi,
    orosházi, valamint gyulai hivatásos tűzoltói érkeztek, az üzemhez
    vonult a katasztrófavédelmi mobil labor és a katasztrófavédelmi mű-
    veleti szolgálat is. A mobil labor munkatársai „A” szintű személyi                 KATASZTRÓFAVÉDELEM  2013. november
    védelmet rendeltek el. A beavatkozók az üzem teljes területét kiürí-
    tették, százhatvankilenc kimenekített dolgozót helyeztek el a veszé-
    lyeztetett zónán kívül, fedett helyen. A rosszullétre panaszkodókat
    átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A beavatkozók a veszé-
    lyes anyag szivárgását a vezeték szakaszolásával gyorsan megfé-
    kezték. Folyamatosan szellőztettek, a katasztrófavédelmi mobil la-
    bor munkatársai közben rendszeres kontrollméréseket is végeztek.
    Marton Gergely tűzoltó őrnagy elmondta, a szakszerűség mellett a
    gyorsaság is kulcsfontosságú volt, hogy ne következzen be jelentős
    termeléskiesés. A megyei iparbiztonsági főfelügyelő hozzátette, a
    lakosságot veszély nem fenyegette, lakosságvédelmi intézkedésre
    nem volt szükség. A mérések szerint három kilogrammnyi ammónia
    jutott a környezetbe: a kiszabadult mennyiséget a cső átmérője és
    hossza alapján számolták ki. Mint mondta, a telephelyen lévő 12
    tonnához képest ez elenyésző, de a munkaterületen, zárt térben ko-
    moly egészségügyi kockázatot jelent, belégzése tüdőkárosodáshoz
    vezethet. Az üzemzavar késő délelőttre megszűnt, a termelés foly-
    tatódhatott. Az esetet a katasztrófavédelem iparbiztonsági hatósága
    vizsgálja.

                  Dr. Nagy Szilvia tű.hadnagy
          Tűzveszélyes anyagot tároló konténer égett

      Lángra kapott egy konténer, amelyben benzint és egyéb tűzveszélyes anyagot tároltak egy légrugórendszereket gyártó cég telephelyén, október 3-án dél-
      után Nyíregyházán. A helyszín adottságai és a cég tevékenysége miatt a városi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak az esethez, ahol kiérkezésükkor
      már hatalmas lángokkal égett a konténer. A három gépjárműfecskendő és a tizenhat tűzoltó mellett a megyei tűzoltósági főfelügyelő, a katasztrófavédelmi
      műveleti szolgálat és a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett. A levegőből vett minta alapján megállapították, hogy nem került egészség-
      re ártalmas anyag a környezetbe. A tűz a konténer mellett álló, egymásra pakolt raklapokat veszélyeztette. A lángoló konténert két hab és egy vízsugár
      segítségével perceken belül eloltották. A közelben lévő üzemcsarnokra nem terjedt át a tűz, de a munkát beszüntették és a dolgozókat az üzemből ideig-
      lenesen a szabad levegőre menekítették. Két ott dolgozó munkás könnyebb égési sérüléseket szenvedett.
                                         Kép és szöveg: Takács Judit tű. hadnagy
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14