Page 6 - katved-december
P. 6

4   házat Székesfehérváron                mény égett Beremenden
                                  Ötven tonna gumiőrle-
       Kiürítettek egy lépcső-
   A HÓNAP BEAVATKOZÁSAI Lángra kapott a villany- és gázóraszekrény október 13-án este  A Duna-Dráva Cement Kft. beremendi telephelyén ötven darab, dara-                                bonként egytonnás, gumiőrleménnyel töltött BIG-BAG zsák gyulladt
      Székesfehérváron, a Fáy András lakótelep egyik társasházának
                                ki október 16-án éjfél előtt. A gumiőrleménynek jó a fűtőértéke és
      negyedik emeletén. A lángok megfékezésére a megyei művelet-
      irányítási ügyelet a katasztrófavédelem székesfehérvári hivatá-
                                költséghatékony is, ezért használják a cement előállításához.
                                 A helyszínen a gyár létesítményi tűzoltói mellett két siklósi, egy mohácsi
      sos tűzoltóit riasztotta, akik két tűzoltóautóval és egy magasból
      mentő gépjárművel indult segíteni.
                                és egy pécsi tűzoltóegység, valamint egy vízszállító jármű és a katasztrófa-
       A tizennégy lakásos lépcsőház lakói közül a sűrű füst miatt
                                védelmi műveleti szolgálat avatkozott be. A nagy kiterjedésű tűz miatt több
      többen már a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták az otthonukat.
      Az oltással párhuzamosan a füsttel telített részen rekedt embere-
                                nyezetet. Az égő zsákokat habbal oltották el a beavatkozók, mivel a gumi
      ket is ki kellett menteni. Összesen huszonnyolcan kényszerültek
                                égése során kén-dioxid is keletkezik, amely vízzel érintkezve kénsavvá ala-
                                kul. A kénsav pedig jelentős károsodást okoz az ökoszisztémában. A gumi
      az utcára a beavatkozás idejére, többeket a tűzoltó saját légző- vízsugárral is védeni kellett a lángok által veszélyeztetett zsákokat és a kör-
      készülékükre csatlakoztatott mentőálarccal vittek le a lakásából,  égése során keletkező kén-dioxid színtelen mérgező gáz, amely irritálja
      öt embert pedig emelőkosárral. Hosszan elnyúló beavatkozásnál  a nyálkahártyát, a tüdőt és a szemeket, súlyos esetben pedig légzőszer-
      a kimenekített lakók számára melegedőbuszt rendeltek volna a  vi megbetegedést is okozhat, ezért a beavatkozó tűzoltók légzőkészülék
      helyszínre, ebben az esetben azonban erre nem volt szükség,  használata mellett végezték az oltási munkálatokat. A tűz következtében
      a gyors beavatkozás végét az emberek az utcán várták meg.  egy telefonoszlop is kidőlt a telephelyen, amely a cementgyár telefonháló-
      A mentőszolgálat mindenkit megvizsgált és két embert könnyű  zatában okozott fennakadást. A tűz oltását követően munkagép segítségé-
      füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak. A menekülést,  vel megkezdték a gumirakatok szétbontását, majd a szétterített zsákokat
      illetve a mentést a folyosókon, a lépcsőházakban a konkrét hely- még egyszer elárasztották habanyaggal. Az utómunkálatok másnap hajnali
      színen nem akadályozták kihelyezett tárgyak, a következetes és  négy órakor fejeződtek be. Az eset során személyi sérülés nem történt.
      rendszeres katasztrófavédelmi ellenőrzések jelentős mértékben
      visszaszorították ezeket az állapotokat. Az elektromos hálózat          Kasza Anett tű. főhadnagy
      és a gázvezeték sérülései miatt a károsodott lépcsőházat levá-
      lasztották a közműszolgáltatásokról, amely mind a tizennégy la-
      kást érintette. A tűzeset mérlege huszonnyolc megrémült ember,
      akik közül ketten könnyű füstmérgezést szenvedtek, sok tízezer
      forintos kár a lépcsőházban és három elégett villanyóra.

                Farkas-Bozsik Gábor tű. százados

         Tízezer szalmabála gyulladt meg Katalin-pusztán


       Csupán néhány bála égett október 23-án éjfélkor az 58. főút mellett fekvő Katalin-pusztán, amikor riasztották a siklósi tűzoltókat. Mire
       azonban az egységek a helyszínre érkeztek, már a teljes mezőgazdasági terület lángokban állt, rajta mintegy tízezer darab szalmabá-
       lával. A tűz nagy kiterjedése miatt Pécsről és Komlóról is riasztottak tűzoltókat a helyszínre. Hajnali egy órára körülhatárolták a tüzet, a
       bálákat azonban nem lehetett eloltani. A beavatkozók elsődleges feladata a szomszédos mezőgazdasági épületek és terményszárítók
       védelme volt, amelyhez egy létrás szer is a helyszínre érkezett Pécsről. Összesen hét tűzoltóegység harminckét tűzoltója küzdött a
       lángokkal a helyszínen. Az időben elhúzódó oltási munkálatok miatt a tűzoltók másnap reggeli szolgálatváltása is Katalin-pusztán volt.
       Az izzó bálákat végül október 30-án sikerült eloltani, a területet ezen a napon adták át a tűzoltók a tulajdonosnak.
        A kár megközelítette a negyvenmillió forintot, bűncselekmény gyanúja miatt tűzvizsgálat indult.
                                             Kasza Anett tű. főhadnagy
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11