Page 3 - magazin-szeptember
P. 3

1

         Szent Mihály hava                      A tartalomból    Szeptember van, Szent Mihály hava, őszelő hó, az őszi vetés, a szüret ideje. Neve a latin
    hét-ből ered, mert a római naptárban szeptember a hetedik hónap volt. Az iskola és az ősz  Idôszerû kérdések
    kezdetének hónapja, számtalan népi szokás, megfi gyelés kötődik hozzá. Az elsejére eső  Önálló intézetben, teljes vertikummal – interjú
    Egyed-nap időjárásából az egész őszre következtetni lehet, ha ezen a napon esik, akkor  Prof. Dr. Bleszity Jánossal................................2
    csapadékos lesz az ősz, gyenge a tél és bő kukoricatermés várható. Viszont ha szép időt  Megkezdte első tanévét a Nemzeti Közszolgálati
    hoz Egyed, az ősz is kellemes, a bor jó ízű, ízletes. Az ötödiki Lőrinc-nap is hasonló jóslattal  Egyetem................................................................6 KATASZTRÓFAVÉDELEM  2012. szeptember
    szolgál, a kettőt egybevetve kijelenthető, hogy hosszú, kellemes őszi napok várnak ránk.
    Szent Mihály havának harmadik hetében indul az őszi vetés, de ugyancsak ekkor állnak neki
    a szüretnek is.
     Évente visszatérő téma, hogy milyen elővigyázatossági rendszabályokat kell szem előtt
    tartani a hegy levének gyártásakor, mégis rendre tragédiák történnek. A pincék megfelelő
    szellőztetésével, gázérzékelő használatával megelőzhető a baj, de a jól bevált népi mód-
    szer, a botra erősített, égő gyertya magunk előtt tartása is életet menthet. És ami nagyon
    fontos: ha valakit már leterített a mustgáz, nem szabad gondolkodás nélkül utána sietni, a
    gázzal telítődött pincébe a tűzoltók is csak légzőkészülékkel mennek.  Krónika
     Szeptember az iskolakezdésé is, ami az idén azért jelentőségteljes, mert most indítja első  „Pokolgép robbant” a Batthyányi téren...............7
    teljes évét az esztendő elején megalakult Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az intézmény  Supervisori ellenőrzések aratás idején.............13
    tanévnyitóját a leendő Ludovika Campus területén tartották, a rendezvényen megjelent és
    beszédet mondott a miniszterelnök is. Az egyetem nem titkolt célja a kiszámítható, rugalmas
    életpálya alapjainak megteremtése, amelyben az előrejutás az érdem függvénye, a meg-
    szerzett tudással a hallgatók a közigazgatás több területén is boldogulnak majd. Az önálló
    szervezeti egységként létrejött Katasztrófavédelmi Intézetben oktatók, oktatási anyagok
    várják az akkreditációs bizottság döntését, hogy a következő tanévtől elindulhasson a taní-
    tás katasztrófavédelmi műveleti, a tűzvédelmi és mentésirányítási, illetve az iparbiztonsági
    szakirányon.
     A képzés területén a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban is újdonságok várják a hall-
    gatókat, hiszen megújult módszertan alapján zajlik a felkészítés. Az új struktúra követi azt a
    belügyi koncepciót, amely szerint a rendvédelmi szervek körében a beosztások betöltésére
    jogosító szakképzéseket egységes modullal alapozzák meg. A hat modulból álló szisztéma  Magazin
    felmenő rendszert biztosít alapfokú képzéstől a középfokon át a felsőfokig. Az egyes szin- Iparbiztonsági „nagyüzem” az új törvény hatályba-
                                       lépése óta........................................................17
    tekre csak a megelőző modul vizsgáját követően lehet továbblépni.
     Ám aligha tévedek nagyot, ha azt állítom: a katasztrófavédelemben dolgozóknak, főleg a  Az igazgatóságok életébôl............................20
    tűzoltóknak nem a népi jóslás, a mustgáz okozta veszély, vagy az iskolakezdés jut először
    az eszébe, ha szeptemberről van szó. Mert bár tizenegy éve, hogy terrortámadás érte az
    Amerikai Egyesült Államokat, a New York-i World Trade Center összeomlásakor elhunyt há-
    romszáznegyvenhárom hősi halottra sokáig emlékezni fog a tűzoltók nemzetközi családja.
     Bátran állíthatjuk, hogy mozgalmas hónap a szeptember, hiszen több tucat országban
    ekkor ünneplik a függetlenséget, de ugyancsak Szent Mihály havában jegyezzük idehaza
    a bányásznapot, ekkor van a gyermekek, az elsősegélynyújtás, a hallássérültek világnapja,
    az írni-olvasni tudás, valamint a béke nemzetközi napja, de szeptemberre esik a rokkantak
    napja, illetve az autómentes világnap is.
     És egy éve fogadta el az Országgyűlés a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
    egyes törvények módosításáról szóló, röviden az új katasztrófavédelmi törvényt. A jogsza- Címlapunkon: földrengésben károsodott épület
    bályt, amelynek megszületése mozgásba hozta a szakma egészét, hatósági jogköröket  dúcolása a HUNOR és HUSZÁR mentő-
                                          szervezetek zsámbéki gyakorlatán.
    adott vissza, megalkotta az egységes iparbiztonsági szervezetet, állami felügyelet alá he- Fotó: Jóri András
    lyezte a hivatásos tűzoltóságokat, máig ható és még be nem fejezett változásokat hozott a  Az Országos Katasztrófavédelmi
    katasztrófavédelem minden szintjén.                    Főigazgatóság hivatalos honlapja
                                             az interneten:
                                Galántai Judit  www.katasztrofavedelem.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8