Page 6 - magazin-március
P. 6

Beavatkozások belülről      Dojcsák Dávid címzetes tűzoltó százados
      KÉT ÉLETET KÖVETELT A TŰZ


      BORSODBAN

        orsod-Abaúj-Zemplén megyében néhány óra       Nem sokáig dolgozhattak, a tőlük hatvan
      Beltéréssel két tragikus kimenetelű tűzeset     kilométerre lévő garadnai tűz miatt kellett meg-
      történt februárban. Sátoraljaújhely külterületén   szakítaniuk a munkát. A település Fő utcájában
      egy életvitelszerűen lakott, lángokban álló ház   történt tűzesetet a szomszédok jelentették be,
      pattogó hullámpalájának zajára ébredtek a kör-    miután hajnalban egy helyi lakó kért tőlük segít-
      nyékbeliek február tizenötödikén, nem sokkal
      éjfél előtt. Három órával később Garadnán gyul-
      ladt ki egy családi ház, egy lakó ébresztette a
      szomszédokat, hogy segítséget kérjen.
       Mindkét esetben egy egyedül, mélyszegény-
      ségben élő ember vesztette életét. A hétvégi
      házat a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók oltot-
      ták el. Az egységek kiérkezése előtt két háztartá-
      si gázpalack semmisült meg a tűzben, egy har-
      madik pedig átforrósodott. A tűzoltók az épület-
      től néhány méterre találták meg az ingatlan
      tulajdonosát, akinek az éle-tét már nem lehetett
      megmenteni. A harminckét négyzetméteres épü-
                                                 Fotók: Dojcsák Dávid
      let előtere teljes terjedelmében égett, és a lángok
      további két helyiséget is elértek. A dombos terü-  séget, akinek még sikerült kijutnia a lángoló
      let és a hóval borított utak miatt vízszállító jár- épületből. Arra nem volt esély, hogy a tüzet
      művel nem lehetett megközelíteni a káreset      megfékezzék, hiába siettek porral oltó készülé-
                                kekkel a kétszintes épülethez, akkor már több-
                                méteres lángok csaptak ki az ablakon, amelyek a
                                tetőre is átterjedtek. Elsőként az encsi hivatásos
                                tűzoltók érkeztek ki, nem sokkal később pedig a
                                gönci katasztrófavédelmi őrs állománya is csat-
                                lakozott a tűzoltáshoz. Az egységek két gyorsbe-
                                avatkozóval kezdték meg a munkát, bementek a
                                házba, ahol a rendelkezésükre álló információk
                                szerint még két ember tartózkodott. A tűz oltása
                                és az épület átvizsgálása közben kiderült, hogy
                                az ingatlan tulajdonosának nem sikerült kijutnia
                                a házból, őt a tűzoltók találták meg a lángoló
                                szobában. A tűz a tetőszerkezet kétharmadát is
      helyszínét, ezért a vízutánpótlást egy másik gép-  megrongálta, azt négy vízsugárral oltották el az
      járműfecskendővel oldották meg a tűzoltók.      egységek a kora reggeli órákra. A katasztrófavé-
      Miután a tüzet eloltották, és a szükséges utó-    delmi műveleti szolgálat ezzel az esettel kapcso-
      munkálatokat elvégezték a tűzoltók, munkához     latban is tűzvizsgálati eljárást indított.
      láttak a tűzvizsgálók is.


   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11