Page 10 - magazin-március
P. 10

Beavatkozások belülről
      téskor a tulajdonos elmondja, hogy egy szén-      Aztán jön a robbanás. Nagy erejű, két meg-
      monoxid-palack van az égő raktárban, amelyet a    termett, sokat látott tűzoltót dönt le a lábáról,
      rajok meg is találnak és sértetlenül kihoznak az   azokat, akik a raktár ajtajában állva oltják a lán-
                                gokat. Egy régen elfeledett acetilénpalack mene-
                                tes teteje szakadt le, a kiáramló gáz pedig berob-
                                bant. A tűzoltókat a mentők és a Fővárosi
                                Katasztrófavédelmi Igazgatóság doktorszolgála-
                                ta is megvizsgálta, majd a mentők mindkettőjü-
                                ket megfigyelésre kórházba szállították, de este
                                már haza is engedték őket. Szerencséjük volt.
                                Volt már súlyos tragédiával végződő acetilénpa-
                                lack-robbanás.
                                  A detonáció után nagyjából negyed órával a
                                fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat
                                még egy tűzoltórajt kér a helyszínre, mert már
                                látszik, hogy az oltás elhúzódik, egy fél raj kie-
                                sett, a tűz gyorsan terjed, a telken álló lakóépü-
                                let padlásterében tárolt, rég otthagyott tárgyak is
                                meggyulladtak, ezzel a tűz új frontot nyitott.
                                Gyors intézkedés után itt is működik egy vízsu-
                                gár. Az első szer érkezése után alig több mint fél
                                órával már tizenöt tűzoltó gépjármű és több
                                mint negyven tűzoltó dolgozik az Alsó Sas utcá-
                                ban. A lángok közvetlenül veszélyeztetik azokat
                                a lakóházakat, amelyek a telek végében lévő
                                támfal felett állnak. A rajok csaknem másfél óra
                                alatt elfojtották a lángokat, az oltást kevéssel
                                este hét után fejezték be, vagyis valamivel több
                                mint négy óra alatt végeztek.
                      Fotók: Szabadi Bálint
                                  Este fél nyolc, az Alsó Sas utcában újra csend
                                van. A fekete, üszkös, minden fényt elnyelő, de a
                                nyomokat őrző romok között már csak a tűz-
                                vizsgáló tűzoltó éles, erős fényű zseblámpájának
                                a csóvája cikázik. A tűzoltásvezető a laktanyá-
                                ban íróasztala előtt ülve lezárja a kárlapot: „A
                                jelzett helyen egy körülbelül ötszáz négyzetmé-
                                teres, vegyes szerkezetű raktár és két lakóépület
                                egy része égett. A tűz másik két lakóházat is
                                veszélyeztetett. A rajok a tüzet hét vízsugárral
                                eloltották. A tűzben egy acetilénpalack felrob-
                                bant, a lökéshullám két tűzoltót elért, nem sérül-
                                tek meg, de a mentők kivizsgálásra kórházba
                                szállították őket. Két lakó elhelyezéséről az
      égő épületből. Több palackról nem tesz említést   önkormányzat gondoskodott.”
      a tulajdonos. Az első szer kiérkezése után tizen-
      hét perccel már öt vízsugárral oltják a zsúfolt
      raktárban tárolt tárgyakat.


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15