Page 5 - magazin-március
P. 5

akár nagy távolságból is. Saját áramfejlesztője   magyar tűzoltók, járási mentőcsoportok tagjai-
     révén függetlenül tud működni az elektromos     nak, a vízügyi szakemberek, valamint területvé-
     hálózatoktól, fűthető és klímatizált belső térrel  delmi tartalékos honvédek tevékenységének
                               összehangolásakor, irányításakor mobil vezetési
                               pontként funkcionált. Ezzel segítve a társszerve-
                               zetekkel való együttműködést, a határszélen
                               pedig a szlovén, osztrák kollégákkal való

     rendelkezik. Mióta a jármű Vas megyébe került,
     még nem voltak extrém időjárási helyzetek a
     területen, a szakemberek nosztalgiával gondol-
     nak arra, amikor többször is ónos eső esett az                     Fotók: Balogh Eszter
     Őrségben, a jég súlya alatt leszakadtak a vezeté-
     kek és áramellátási gondok voltak, vagy amikor    együttműködést. Békeidőkben az igazgatóság
     a hirtelen lezúduló jelentős mennyiségű csapa-    három kirendeltségén közúti és vasúti veszé-
     déktól megemelkedett a Vadása-tó vízszintje és    lyesáru-szállítás ellenőrzése során alkalmazzák
     megsérült a gát is, több településre jelentve    a mindennapokban.
                                A projekt támogatásával egy egységes, a
                               vezetői döntéshozatalt támogató, komplex ellen-
                               őrzések lebonyolítását segítő, a megelőző ható-
                               sági munkát, továbbá az események gyors és
                               hatékony kezelését támogató rendszer valósul-
                               hatott meg.


     veszélyt. Mindegyik esetben jó szolgálatot tett
     volna egy ilyen jármű.
      A kritikusinfrastruktúra-védelmi bevetési
     egységet nemzetközi katasztrófavédelmi együtt-
     működési gyakorlatokon is több ízben alkalmaz-
     ták: például Felsőszölnökön az „Összefogás
     2019” komplex gyakorlaton a szlovén, osztrák,


                      2021. MÁRCIUS                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10