Page 3 - katved-marcius
P. 3

1

         Janus-arcú február                      A tartalomból                                       Idôszerû kérdések

                                       OTSZ 5.0 – az új Országos Tűzvédelmi
    A római mitológia alakját leginkább az élet olykor furcsa kettősségei kapcsán szoktuk em- Szabályzat........................................................2
    legetni. Janus két arca azonban mást is szimbolizál: a múlt és a jövő viszonyát is, azt, hogy
    a jövő sikeréhez a múltban végzett megalapozó munka vezet. A katasztrófavédelem elmúlt  a hónap beavatkozásai....................................4 KATASZTRÓFAVÉDELEM  2014. március
    hónapjára a Janushoz fűződő sok jelentéstartalomból e kettő illik talán a leginkább.
      Kettősség jellemezte a magunk mögött hagyott hónapot, hiszen egyszerre kellett meg-
    küzdeni a téllel és a tavasszal együtt járó feladatokkal, nehézségekkel. Nemigen volt olyan
    nap, amikor a beavatkozásokat összegző jelentésben ne szerepelt volna kéménytűzzel vagy
    szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos eset, ami a legerőteljesebb megelőző munka és
    kampányok ellenére is a fűtési szezon sajnálatos velejárója még mindig. Sokkal inkább meg-
    szokott jelenség, mint a szabadtéri tüzek, holott az idei tél végére ezek száma is ugrássze-
    rűen megemelkedett.
      Mindkét probléma szezonális, mégsem lehet egyiket sem tétlenül szemlélni és abba bele- Krónika
    törődni. A szén-monoxid évről évre áldozatokat szed, idén is a tízet közelíti az év első két hó- Tisztelgés az elhunyt hõsök és
    napjában elhunytak száma, az áldozatok között van gyerek és nagyreményű sporttehetség  az önkéntesek előtt............................................10
    egyaránt. A szabadtéri tüzek léte mellett pedig az általuk okozott károk mértéke miatt nem  ..............
    lehet elmenni: nem csak az a pár négyzetméternyi vagy hektárnyi vegetáció semmisül meg
    percek leforgása alatt, ahol a lángok pusztítanak, az esetek többsége hosszú időre szóló
    sérülést okoz a környezetben, mindez pedig összességében hatalmas anyagi veszteséget
    jelent.
      A katasztrófavédelem és a kezdeményezése nyomán másfél éve megalakult Országos
    Tűzmegelőzési Bizottság jó ideje kitartó küzdelmet folytat annak érdekében, hogy minél töb-
    ben, minél többet tegyenek mind a szén-monoxid-mérgezéses esetek, mind a szabadtéri tü- Jövô nyártól gát védi a Komárom-Almásfüzitôi
    zek számának csökkentéséért. Egymagában ugyanis a legerősebb hatóság is kevés ahhoz,  árvízvédelmi öblözetet.......................................11
    hogy látványos eredmények szülessenek: csak az állampolgárokkal együtt lehet felvenni a
    harcot. Igazolja ezt az a tény, ami a statisztikákból szintén kiderül: a korábbiakhoz képest  Portré
    többen voltak azok is, akik biztosan szén-monoxiddal kapcsolatos balesetet szenvedtek el,  Hárman haltak meg a frontális ütközésnél........16
    ám a lakásukba szerelt szén-monoxid-érzékelő időben jelzett. Őket tehát joggal lehet sze- Kerekek a levegőben..........................................18
    repeltetni a vonatkozó táblázat „megmentettek” rovatában. Azt, hogy mennyire fontos lehet
    egy ilyen készülék, országos kampányok során át igyekezett megértetni az emberekkel a  Sport
    katasztrófavédelem, ebbéli tevékenységét éppen az elmúlt hónapban ismerte el az Európai  A riói olimpiára készül........................................19
    Unió is.                               Bevetési ruhában falja
      És akkor ezen a ponton ismét Janust, jelesül a jövő sikerének múltbéli megalapozását  a kilométereket a tûzoltó..................................22
    kell emlegetni. A fent leírtak tükrében azt lehet mondani, hogy az elmúlt években sok min-
    denben ért el sikereket a szervezet, de igencsak korai lenne hátradőlni, rengeteg még a
    tennivaló. Minden eszközt latba kell vetni, hiszen nem halhatnak meg emberek azért, mert
    nem tudják, mi mindent tehetnek saját maguk és családjuk védelmében, ahogy nem lehet
    tétlenül szemlélni azt sem, hogy nap mint nap évek, évtizedek munkája válik füstté. Utóbbi
    nem ritkán emberi gondatlanság vagy éppen szándékos károkozás miatt.
      Biztos lehet benne mindenki, ami eszköz a katasztrófavédelem rendelkezésére áll, azt
    használni is fogja: ha kell, ellenőrzések sora jön, és akár büntetőfeljelentést is tesz a terüle- az igazgatóságok életébôl............................23
    tileg illetékes megyei igazgatóság vagy kirendeltség, hiszen tudjuk: a következmény nélküli
    bűn újabbaknak szolgál táptalajául.
      Ha egy mondatban kellene összegezni katasztrófavédelmi szempontból az előző hó- Címlapunkon: kigyulladt és teljes terjedelmében
                                           égett egy családi ház Gyálon.
    napot, abban a jelző nagy valószínűséggel a nyugodt szó lenne: annak ellenére is, hogy  Fotó: Dudás Tamás tű. zászlós,
    jutott bőven tennivaló minden napra. Az időjárás kegyéből ugyanakkor elmaradtak az ext- FKI Videócsoport
    rém helyzetek, kisebb, az ebben az időszakban megszokott jelenségek adtak munkát a
    szervezetnek, valamint a rendszert önként segítő egyesületeknek, mentőszervezeteknek.
    Kiegyeznénk azzal, ha az év további része hasonlóan telne          Az Országos Katasztrófavédelmi
                                          Főigazgatóság hivatalos honlapja
                                             az interneten:
                                         www.katasztrofavedelem.hu
                               A szerkesztőség
   1   2   3   4   5   6   7   8