Page 3 - katved-december
P. 3

1


          Szomorúan indult                      A tartalomból

             a november                     A hónap beavatkozásai....................................2





    Ahogy november elseje óta a katasztrófavédelem valamennyi rendezvényének első perce a
    főhajtásé, úgy e hasábokon is mindent meg kell, hogy előzzön az emlékezés szava, hiszen
    elvesztettünk egy bajtársat. Egy kollégát, aki éppen egy bajba jutott embertársa mentésén          KATASZTRÓFAVÉDELEM  2013. november
    dolgozott, ahogy tette azt kilenc éve nap mint nap. Szolgálatteljesítése során azonban egy
    szerencsétlen lépés ezúttal az ő vesztét okozta. Kövecs Gergő beteljesítette a tűzoltóeskü
    legkomolyabb kitételét: élete kockáztatásával igyekezett másokon segíteni. A hadnagytól
    tűzoltói tiszteletadással búcsúzott a szervezet, és lélekben minden bizonnyal állampolgárok
    tíz-, vagy százezrei gondoltak kegyelettel rá.            Idôszerû kérdések
      Hogy milyen sok és mennyire változatos kockázatot vállalnak az ország tűzoltói, közülük
    is elsősorban a hivatásos állományúak, talán érzékelteti a következő pár oldal, amelyeken  Interjú az országos iparbiztonsági
    azokat a beavatkozásokat elevenítjük fel, amelyek a legemlékezetesebbek voltak a mögöt- főfelügyelővel..................................................10
    tünk hagyott pár hétben. Az ország egészét érintő válogatás ráadásul csak ízelítő lehet,  Lépfenefertôzés Jászladányban......................12
    hiszen nyilvánvalóan nincs, nem is lehet jelen minden esetnél krónikás.
      A katasztrófavédelem munkájának összetettségéről beszél a szintén e lapszámban
    megszólaltatott országos iparbiztonsági főfelügyelő is, holott értelemszerűen „csak” a saját
    szakterületéről, vagyis az egész feladatrendszer egy szeletéről beszél: ez is akkora és olyan
    fontos azonban, hogy külön-külön is oldalakat lehetne szentelni bármelyik részének, köztük
    például a legfiatalabbnak, a kritikusinfrastruktúra-védelemnek. Vagy ahogy azt meg is tettük,
    egy szerencsére igen ritka esetnek, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei lépfenefertőzésnek. A
    lap olvasója az ügy olyan mozzanatait is megismerheti mostani számunkból, amelyekkel a
    napi hírekben annak idején nem találkozhatott.
      Amíg az iparbiztonság létfontosságú elemekkel és rendszerekkel foglalkozó területe még  Krónika
    most formálódik, most születnek meg a feladatokat megalapozó szabályzók, addig más té- Gyászol a katasztrófavédelem.........................14
    ren már nagyon is a gyakorlaton van a sor. Két igen fontos próbán van túl a szervezet: a  Sikeresen vizsgázott a városi kutató-mentôk
    hónap elején megrendezett nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat során nem csak a mes- második generációja..........................................16
    terségesen kreált katasztrófahelyzet adta nehézségeken kellett úrrá lenni, a más szerve- Konzultáció az önkéntes tûzoltókkal.............20
    zetekkel való együttműködésből is vizsgázott a bevont állomány, külföldi megfigyelők árgus
    tekintete mellett.                          Portré..............................................................23
      És ha október, akkor Hajdúszoboszló és HUNOR-HUSZÁR gyakorlat. Egy év sem telt
    el a tavalyi nemzetközi minősítés óta, és már a nehéz, illetve közepes kategóriájú csapat  Magazin..........................................................24
    második generációja bizonyította: felkészült arra, hogy akár itthon, akár a világ valamely
    távolabbi pontján romok alá került embereket kutasson fel és mentsen ki, mindezt ráadásul  Az igazgatóságok életébôl............................25
    önfenntartó módon, vagyis a fogadó ország számára gondot nem okozva tegye meg. Mind-
    ezt nem a kincstári optimizmus mondatja, ugyanezen a véleményen van a mentőcsapatok
    nemzetközi elismertségű svéd mentora is. E sorok írásakor a HUNOR egy egysége éppen
    indulásra készen várja a minden idők legnagyobb tájfunja által sújtott Fülöp-szigetek kormá-
    nyának válaszát arra a magyar felajánlásra, amely szerint a csapat romkutató, logisztikai,
    egészségügyi komponenssel sietne segíteni. Bármilyen döntés is születik, ahhoz kétség
    sem fér, a mentőszervezet képes egy ilyen nem mindennapi küldetést teljesíteni, ami bizo-
    nyíték arra, minden eddigi gyakorlat a valóságra készítette fel a csapat tagjait.
      És hogy a valóság ne tréfálhasson meg egyetlen olyan szervezetet sem, amelynek fel-
    adata az ország működőképességének fenntartása extrém téli helyzetben is, egy ilyen szi-
    tuációra alapoz majd az a gyakorlat, amelyre e hónap második felében kerül sor. Pár órára
    várhatóan kegyetlen hófúvás, sarkvidéki hideg „köszönt” az országra és a katasztrófavéde- Címlapunkon: Megmérette magát a HUNOR és a
                                          HUSZÁR második generációja
    lemnek az utakat kezelő társaságokkal, az energetikai cégekkel és persze mindenki mással,  Fotó: Jóri András
    aki ilyenkor kötelezően teszi a dolgát, együtt kell a szükséges lépéseket, köztük a lakosság
    tájékoztatásának módozatait elpróbálni.                   Az Országos Katasztrófavédelmi
                                          Főigazgatóság hivatalos honlapja
                                             az interneten:
                              A   s z e r k e s z t ő s é g   www.katasztrofavedelem.hu
                                 Címlapunkon: A HUNOR és a honvédség közös védekezése Pilismaróton
                          A felvételt készítette: Farkas Roland tű. főhadnagy, Pécs Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
   1   2   3   4   5   6   7   8