Oktatási anyagok

A katasztrófavédelmi szervek és tűzoltóságok tagjaira érvényes képesítési követelményrendszer sajátossága, hogy az egyes beosztások betöltéséhez állami és szakmai képesítés is szükséges. Az állami iskolai végzettséget iskolai rendszerű képzés során lehet megszerezni, a szolgálati beosztások betöltését biztosító tűz-, katasztrófa-, és polgári védelmi szakképzéseket elsősorban a belügyminiszter által alapított Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szervezi. A tanintézetben alap-, közép-, és felsőszintű képzettség is megszerezhető. Egyes felsőoktatási intézményekben a képzés során egyszerre lehet állami és szakmai felsőfokú képzettséget szerezni. A szakmai ismeretek magas szinten tartása, folyamatos bővítése céljából a BM OKF jól kontrollálható, szervezett keretek között működő belső képzési és továbbképzési rendszert alakított ki és működtet.