Tudomány a gyakorlatban

2021. november 26.

Kihirdették a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács idei pályázati eredményeit. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa által 2021-ben kiírt interdiszciplináris pályázatára olyan pályamunkák érkeztek, amelyek a szakmai munka gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoztak. A díjátadó egyúttal a Magyar Tudomány Ünnepének napja előtt is tisztelgett.

Az eredményhirdetés előtt a tanács online csatlakozott a Belügyi Tudományos Tanács Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott üléséhez, ahol ismét megerősítették, hogy a katasztrófavédelem berkein belül végzett munka hatalmas tudásbázist jelent, amelyből a társszervek is hasznos információkhoz jutnak. Az élőben és online módon megtartott ünnepségen az elismerések átadásakor bejelentették, hogy a belügyi ágazatban magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül, kiváló tudományszervező munkájáért Szabó András-oklevelet kapott dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelmi Múzeum igazgatója.

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács díjátadóját a szervezet vendégei a főigazgatói tárgyalóban, a belügyi és társzervi tanácsok tagjai pedig online, azaz több helyszínről bekapcsolódva követték. A katasztrófavédelmi tanács kilenc témakörben várta a pályaműveket. A díjakat dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok, elnök és Vietórisz Ágnes tű. ezredes, humánszolgálat-vezető adta át.

Az idei pályázaton megosztott első helyezést ért el Erdélyi Péter Gábor tűzoltó főhadnagy, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának rajparancsnoka „A szélsőséges időjárás következményei a tűzoltói munka során” című pályamunkájával és Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa a „Katalizátor szerepű társadalmi innováció a humán erőforrás optimális fejlesztését lehetővé tevő oktatási környezet kialakítására” című pályamunkájával.

Erdélyi Péter Gábor az urbanizációs és technológiai fejlődés, valamint a szélsőséges időjárási események tűzoltó szakmunkára vonatkozó hatását vizsgálta. A téma keretében a műszaki mentések tematikáján, valamint a beavatkozások elemzésén keresztül fejlesztési lehetőségeket fogalmazott meg, például a szélsőséges időjárási események okozta károk felszámolási technikájának, eszközeinek, felszereléseinek a fejlesztésére is javaslatot tett. Lenkai Nóra összegyűjtötte és értékelte azokat a lehetőségeket, amelyek meghatározzák a 21. század oktatásának jövőjét. A pályamű a jelenlegi működési hibákat kiküszöbölő átfogó társadalmi programot dolgozott ki az oktatási környezet átalakítására, a gazdasági és társadalmi folyamatok összehangolásával.

Második helyezést ért el dr. Teknős László Phd. tű. százados, egyetemi adjunktus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetének munkatársa „A természeti eredetű katasztrófák és események növekvő tendenciáinak vizsgálata, elemzése, katasztrófavédelmi szempontú értékelése” című pályamunkájával. A pályázó az elemi csapások, természeti eredetű káresemények bekövetkezésének valószínűségét, és azok károsító hatásait elemezte. A pályázat igazolta azt a feltevést is, hogy a tűzoltói beavatkozásokra jelentős többletterhet rónak az éghajlati szélsőségek.

Harmadik helyezést ért el Ürmösné dr. Simon Gabriella egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Idegen nyelvi és Szaknyelvi Lektorátusának vezetője és Kovács Éva, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának munkatársa „Az online oktatás hatékonysága a Rendészettudományi Karon az oktatók és a hallgatók szemüvegén keresztül – egy kvantitatív kutatás eredményei” pályamunkájával. A pályamű a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett reprezentatív kérdőíves kutatás elemzésén keresztül mutatja be a digitális oktatásra történő átállás nehézségeit, az online oktatásra és tanulásra vonatkozó helyben szerzett tapasztalatait. A kutatás és elemzés során levont következtetések segítenek megérteni, hogy a felsőoktatásban résztvevőket mennyire érintették érzékenyen a digitális és hibrid oktatás új módozatai.

A díjak átadása után dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok, a tanács elnöke úgy fogalmazott, mindennél fontosabb, hogy a tudomány a gyakorlat szolgálatába álljon, azaz az elméleti alapok, elemzések és a gyakorlati tapasztalatok egymást erősítve szolgálják a legmagasabb szintű megelőző, mentő, kárelhárító vagy oktató tevékenységet.

 

Fotók: Lakner Felícia- BM OKF- GEK