Tartalomjegyzék

Ülésezett a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF) Magyar Nemzeti Bizottsága

2020. január 20.

Sikeres évet zárt a CTIF 2019-ben, a magyar szakemberek munkáját külön elismeréssel is illették, értékelte az elmúlt évet a BM OKF Széchenyi termében megtartott január 20-i ülésen Bérczi László tű. dandártábornok. A szervezet tavaly megválasztott alelnöke kiemelte, hogy több magyar kezdeményezés is kedvező fogadtatásra talált a nemzetközi színtéren. Mindezt a különböző biztosságokba és munkacsoportokba delegált kollégák beszámolója is megerősítette.

A CTIF szervezetén belül 2019-ben is munkabizottságok és munkacsoportok foglalkoztak a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség által meghatározott témákkal, amelyek esettanulmányok, bemutatók, beszámolók és szimulációs eszközök segítségével kerültek napirendre a különböző fórumokon. Tavaly egyebek mellett a tűzmegelőzés, a tűzvizsgálat, az erdőtüzek oltása, illetve az elektromos járművek műszaki mentése foglalkoztatta a nemzetközi szakembergárdát.

Fontos volt a magyar kezdeményezésre megalakult tűzvizsgálói munkacsoport tevékenysége, ezen a területen a hazai szakemberek munkája nemzetközi szinten is elismert – hangsúlyozta a tábornok, aki kiemelte, hogy a hazai tűzvizsgáló verseny komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki.

Az értékelésen az elmúlt év kapcsán kiderült, a szövetség arra törekedett, hogy tagjaival megismertesse a legmodernebb eszközöket és tűzoltási, műszaki mentési technikákat, mindemellett pedig egy-egy esettanulmányon keresztül azt is elemezte, hogy miként lehet nehéz helyzetekben jó megoldást találni. Magyar és külföldi példákkal találkozott egy-egy ülésen Barta-Vámos László tű. őrnagy, Hidas Zoltán tű. őrnagy és Nagy Gábor tű. alezredes, a katasztrófavédelem munkatársai a szövetség munkáját tudásukkal és tapasztalataikkal nagyban támogatták, egyúttal hasznos információkkal tértek vissza egy-egy külföldi ülésről. Barta-Vámos László szót ejtett arról az októberi, magyarországi konferenciáról, amelyen a házigazdák az erdők tűzvédelmét járták körül. Dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának vezetője egyebek között arról számolt be, hogy intenzíven készülnek a CTIF minősítő eljárására, amely alapján nemzetközi minősítést kaphat a múzeum.

A szövetség előtt álló évet az előremutató gondolkodás és a hagyományok előtti tisztelgés egyaránt jellemzi, így a tűzoltóképzés új és modern eszközeinek a bemutatása és széleskörű alkalmazása éppen úgy teret kap majd, mint a szervezet alapításának 120 éves évfordulója, jelentette ki Bérczi László. A tábornok kiemelte, a magyar szándék továbbra is az, hogy delegáltjaink a legtöbb bizottság munkájában aktívan részt vegyenek.

Fotó: Szőke Péter BM OKF