A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet Műszaki Főosztály kiemelt szakügyintéző munkakör betöltésére.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet Műszaki Főosztály kiemelt szakügyintéző munkakör betöltésére.
Közzététel: 2022-08-04 Jelentkezési határidő: 2022-09-04 Szolgálati hely: Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Foglalkoztatás: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban

 

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a Hszt. 12. mellékletében meghatározott „E” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.

Ellátandó feladatok: 

 • összeállítja a szakterületével kapcsolatos helyzetjelentéseket, beszámolókat, javaslatokat, rendszeres és időszakos jelentéseket;
 • ellátja a munkáltatói kölcsön ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat, a kérelmeket döntésre előkészíti, tervezi;
 • előkészíti a BM OKF Lakásbizottsága részére az előterjesztéseket, javaslatokat;
 • a közigazgatási ügyintézési határidőn belül, illetve a vezető által meghatározott határidőre biztosítja a tájékoztató levelek megküldését;
 • végzi a szükséges kiértesítő levelekkel kapcsolatos feladatokat az igénylők és a pénzintézetek felé;
 • intézkedik a leszerelő, nyugállományba vonuló vagy áthelyezett, munkáltatói kölcsönben részesült dolgozókkal kapcsolatos feladatok végrehajtására;
 • elemző-, értékelő-, kidolgozó- és véleményezési tevékenységet folytat;
 • részt vesz a szakterületét érintő, illetve a feladatkörébe tartozó belső rendelkezések szakmai tervezetének elkészítésében és a szükséges egyeztetések lefolytatásában, a döntés végrehajtásának előkészítésében.

A jelentkezés feltétele:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • felsőfokú végzettség (pénzügyi, közgazdasági végzettség előnyt jelent);
 • egészségi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés;
 • hozzájárulás kifogástalan életvitel ellenőrzés lefolytatásához;
 • MS Office programok (Excel, Word) felhasználói szintű ismerete;
 • csapatmunka, megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés.

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • csapatmunka, megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikus úton bxs.zhfmnxv@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül. 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint (amennyiben a jelentkező jelenleg nem rendvédelmi szerv személyi állományának a tagja) a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A jelentkezőknek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet rendelet alapján. 

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.