Költségvetési Főosztály főosztályvezető

Költségvetési Főosztály főosztályvezető
Közzététel: 2022-05-03 Jelentkezési határidő: 2022-05-31 Szolgálati hely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet Költségvetési Főosztály főosztályvezető beosztás betöltésére

Foglalkoztatás:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján hivatásos szolgálati jogviszonyban.

 

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

 

A munkavégzés helye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a Hszt. 9. mellékletben meghatározott II. középvezetői szolgálati beosztások „szakirányító 2” kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.

 

Ellátandó feladatok: 

 • a gazdasági főigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt irányítja, vezeti, ellenőrzi a Költségvetési Főosztály munkáját, felelősséggel tartozik annak működéséért és a feladatkörébe tartozó feladatok határidőben történő teljesítéséért. 
 • a közvetlen alárendeltségébe tartozók feladatkörének megállapítása, irányítása, folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése és ellenőrzése; 
 • a feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztések, jogszabálytervezetek kidolgozása, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása; 
 • a BM OKF pénzügyi, költségvetési és számviteli feladatainak irányítása;
 • a BM OKF és a területi szervek költségvetési tervezési feladatainak irányítása;
 • a BM OKF és BM OKF cím szintű költségvetési javaslatának kidolgozása;
 • a BM OKF cím szintű rövid- és hosszú távú fejlesztési tervei kialakításában való részvétel;
 • a katasztrófavédelem jogszabályok által előírt éves beszámolójának, időközi mérleg jelentéseinek, havi időközi költségvetési jelentéseinek elkészítése;
 • a költségvetési gazdálkodást érintő jogszabály tervezetek elkészítésében, véleményezésében való közreműködés;
 • kötelezettségvállalási, teljesítési igazolási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási jogkörök ellátása;
 • a szakterület feladatkörébe tartozó szakmai elemzések, háttéranyagok készítése;
 • gazdálkodási adatok folyamatos vizsgálata, elemzése;
 • kiemelt feladatok, projektek nyomon követése;
 • a szakterületre vonatkozóan munkatervek, ellenőrzési tervek összeállítása.
 • szakterülete fejlesztésére koncepciók kidolgozása; 
 • a szakterületét érintő belső normák kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése; 
 • az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése; 
 • a főosztály feladatkörébe tartozó kérdésekben a főosztály, továbbá felhatalmazás alapján a BM OKF képviselete; 
 • döntés a hatáskörébe utalt ügyekben; 
 • szakterülete vonatkozásában a területi szervek tevékenységének szakirányítása; szakirányú továbbképzésének kezdeményezése;
 • feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati, gazdálkodó és civil szervezetekkel.

 

Az alkalmazás feltételei:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (BSc, BA);
 • szakirányú felsőfokú szakképzettség;
 • költségvetési területen szerzett igazolható legalább 3 éves tapasztalat;
 • MS Office programok felhasználói szintű ismerete;
 • egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés;
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés vállalása;
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása.

 

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • rendészeti szakvizsga megléte;
 • rendészeti vezetővé képző tanfolyam megléte;
 • rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam megléte;
 • rendvédelmi szerv állományába tartozás;
 • vezetői tapasztalat.
 • pénzügyi vagy makrogazdasági adatok elemzésében szerzett gyakorlat;
 • számviteli vagy kontrolling tapasztalat;
 • csapatmunka, megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs és együttműködési készség;
 • MS Office felhasználói ismerete;
 • pontosság, megbízható munkavégzés, jó analitikus, lényeglátó és szintetizáló képesség, strukturált gondolkodás;
 • Forrás.NET, KIRA program ismerete.

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

 

A felvétellel kapcsolatosan további információt Sávos-Hinfner Zsuzsanna tű. alezredes nyújt, a 06-1/469-4381-es telefonszámon.

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

 

Elektronikus úton az bxs.stu@xngirq.tbi.uh címen keresztül.

 

Jelentkezési határidő: 2022. május 31.

 

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőknek eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint (amennyiben jelenleg nem rendvédelmi szerv személyi állományának a tagja) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

 

A kiválasztott jelentkezőnek a hivatásos szolgálati jogviszonyba történő kinevezését megelőzően egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet alapján. 

 

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.