Kiemelt szakügyintéző

Kiemelt szakügyintéző
Közzététel: 2022-05-03 Jelentkezési határidő: 2022-05-31 Szolgálati hely: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) központi épülete, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály kiemelt szakügyintéző munkakör betöltésére

Foglalkoztatás:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján rendvédelmi igazgatási szolgálai jogviszonyban, kiemelt szakügyintéző munkakörben.

 

A munkavállalói jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

 

Munkaidőrend:

Teljes munkaidő (hivatali munkarendben).

 

A munkavégzés helye:

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) központi épülete, 

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.                

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A Hszt. rendelkezései az irányadók. 

 

Az illetmény a Hszt. 12. mellékletben meghatározott felsőfokú munkaköri osztály „E” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra. 

 

Ellátandó feladatok: 

 • a másodfokú és országos vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokban való közreműködés,
 • részvétel a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladat-, hatáskört érintő előterjesztések, szabályozási koncepciók, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetek véleményezésében,
 • közreműködés a vízminőség-védelmi, kármegelőzési és kárelhárítási feladatok koordinálásában és végrehajtásában
 • részvétel a vízügyi és vízvédelmi hatósági tevékenységgel kapcsolatos szakirányítási feladatokban,
 • a vízgazdálkodási és vízvédelmi panaszügyek, közérdekű bejelentések kivizsgálása,
 • az Európai Uniós források segítségével megvalósuló projektek esetében a Víz Keretirányelv betartásáról szóló igazoló nyilatkozatok előkészítésében való részvétel;
 • szakvélemény adás a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló Korm. rendelet alapján a közfürdők vízvisszaforgatás alóli felmentéséhez;
 • a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezés ellenőrzésével kapcsolatos felmerülő feladatokat, valamint a vízgazdálkodási, felszín alatti víz készletgazdálkodási, víz bázisvédelmi, földtani közeg védelmi, talajmechanikai és kármentesítési szakterületekre irányuló és a Vízügyi és Vízvédelmi Főosztályra háruló szakmai feladatok ellátása;

 

Az alkalmazás feltétele:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel
 • nemzetbiztonsági ellenőrzéshez való hozzájárulás.
 • felsőfokú iskolai végzettség;
 • egyetemi szintű: geológus szakképzettség,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű: építőmérnök (vízellátási, csatornázási, vízépítő) vagy környezetmérnök szakképzettség,
 • főiskolai szintű földtudományi kutató szakképzettség;
 • angol nyelvtudás
 • MS Office programok (Excel, Word) felhasználói szintű ismerete;
 • önálló munkavégzés;
 • egészségi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés;

 

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • angol szakmai nyelv ismerete;
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély; 
 • vízgazdálkodási és/vagy vízvédelmi szakterületen szerzett hatósági, tervezői vagy üzemeltetői munkatapasztalat;

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul.

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. május 31.

 

A jelentkezés benyújtásának módja:

 

 • Elektronikus úton az okf.vizugy@katved.gov.hu e-mail címen keresztül;
 • A felvétellel kapcsolatosan további információt a Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály Titkársága és dr. Király Zita tű. alezredes főosztályvezető (telefonszáma: 06-1/469 4338) nyújt.

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet (amennyiben a jelentkező jelenleg nem rendvédelmi szerv személyi állományának a tagja)

 

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet alapján. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.