Álláshirdetés - Kiemelt főreferens

Álláshirdetés - Kiemelt főreferens
Közzététel: 2021-11-25 Jelentkezési határidő: 2022-01-15 Szolgálati hely: Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet Beruházási és Fejlesztési Főosztály KIEMELT FŐREFERENS beosztás betöltésére.

Foglalkoztatás:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján hivatásos szolgálati jogviszonyban.

 

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, 2022. február 1-től 

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

 

A munkavégzés helye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a 6. mellékletben meghatározott „I/E” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.

 

Ellátandó feladatok: 

 • a BM OKF vagyonkezelésében lévő ingatlanok vagyonkezelői tevékenységben való részvétel, döntésre előkészíti, véleményezi, az ingatlanok építésével, felújításával kapcsolatos anyagokat, szerződéseket
 • végzi a BM OKF saját hatáskörében, európai uniós pályázataiban elvégzésre kerülő beruházások és felújítások felügyeletét, biztosítja az ezekhez kapcsolódó felügyeleti ellenőrzési feladatokat, előkészíti a szükséges megrendeléseket, szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetőleg igazolja azok teljesülését
 • elemzések, kimutatások, jelentések, előterjesztések készítése, nyilvántartások vezetése
 • munkaterület átadásokon, helyszíni kooperációkon, műszaki átadás-átvételeken való részvétel
 • külső és belső partnerekkel folyamatos kapcsolattartás, levelezések, egyeztetések, szakmai kérdésekre vonatkozó válaszlevelek előkészítése, állásfoglalások kialakítása

 

Az alkalmazás feltételei:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás vagy a védőoltás alóli orvosi mentesítés
 • rendészeti szakvizsga
 • felsőfokú szakirányú végzettség (építészmérnök, építőmérnök, épületgépész, épületvillamos-mérnök, településmérnök, szakirányú műszaki menedzser)
 • építési beruházások, felújítások lebonyolításában szerzett igazolható tapasztalat
 • MS Office programok felhasználói szintű ismerete
 • egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

 

 

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • műszaki ellenőri tapasztalat
 • tervezői tapasztalat
 • energetikusi tapasztalat
 • projektek végrehajtásában szerzett tapasztalat
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

 

A felvétellel kapcsolatosan további információt Péli Ferenc László tű. alezredes nyújt, a cryv.ynfmyb@xngirq.tbi.uh email címen.

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikus úton a cryv.ynfmyb@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül. 

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint (amennyiben jelenleg nem rendvédelmi szerv személyi állományának a tagja) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A kiválasztott jelentkezőnek a hivatásos szolgálati jogviszonyba történő kinevezését megelőzően egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet alapján. 

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.katasztrofavedelem.hu

 honlapon szerezhet.